Nejzajímavější místa Lužických a Žitavských hor

V níže uvedeném přehledu najdete nejatraktivnější místa Lužických hor.
K vyhledávání dalších míst můžete využít následující seznamy:

Hledáte-li místo podle německého názvu, podívejte se do slovníku starých německých jmen.

 
Nejzajímavější místa Lužických a Žitavských hor.
Nejzajímavější místa Lužických a Žitavských hor.

Přehled nejzajímavějších míst:

1. Česká Kamenice

Starobylé město se zachovaným městským jádrem je nejhezčím městem v podhůří Lužických hor. Jeho hlavními dominantami jsou kostel sv. Jakuba Většího a poutní kaple Narození Panny Marie.

2. Zámecký vrch u České Kamenice

Výrazný kopec nad Českou Kamenicí se zříceninou Kamenického hradu na vrcholu. Uvnitř hradního paláce je vestavěná dřevěná věž, umožňující krásný výhled do okolí.

3. Jehla u České Kamenice

Skalní ostroh nad Českou Kamenicí s pěkným výhledem na město a okolí. V zalesněné rokli pod Jehlou jsou pozůstatky Bratrského oltáře a nedaleko odtud je další skalní vyhlídka Ponorka.

4. Pustý zámek

Skalní ostroh v údolí Kamenice tvoří svislou stěnu s pěkně vyvinutou sloupcovou odlučností znělce. Skála poskytuje útočiště pestrým společenstvům rostlin a nese také nevelké zříceniny hradu Fredevaldu. Na vrcholu je upravená vyhlídka.

5. Kamenický Šenov

Sklářské město s barokním kostelem svatého Jana Křtitele a řadou dochovaných zděných i dřevěných faktorských domů. V jednom z nich je zřízeno sklářské muzeum.

6. Panská skála

Návrší s opuštěným lomem, jehož stěna je tvořena až 15 m dlouhými pěkně vyvinutými čedičovými sloupy. Skála připomínající varhany je nejnavštěvovanějším geologickým útvarem v Čechách. Z vrcholu je pěkný výhled.

7. Prysk a Střední vrch

Malebná ves s barokním kostelem sv. Petra a Pavla. Turistický okruh v okolí obce spojuje nejzajímavější místa, z nichž si zvláštní pozornost zaslouží Střední vrch s krásným výhledem do okolí.

8. Klučky

Táhlý hřbet s opuštěným lomem, jehož stěny jsou tvořeny pravidelně vyvinutými svisle stojícími čedičovými sloupy. Z lomu je pěkný výhled do okolí.

9. Zlatý vrch u Lísky

Výrazný kopec s opuštěným lomem, jehož mohutnou skalní stěnu tvoří až 30 m dlouhé stejnoměrně vyvinuté čedičové sloupy. Skalnatý vrchol kopce je porostlý bukovým lesem s výskytem chráněných rostlin.

10. Studenec

Rozložitý kopec s četnými suťovými poli je porostlý listnatými a smíšenými lesy, typickými pro Lužické hory. Na vrcholu je unikátní železná rozhledna, nabízející poněkud omezený výhled do krajiny. Na kopci i v okolí žijí ve větším počtu kamzíci.

11. Líska (měsíčnice)

V listnatém lese na svahu Černého vrchu je neobvykle rozsáhlý porost měsíčnice vytrvalé, která v době květu intenzivně voní.

12. Pavlínino údolí

Místy až 120 m hluboké romantické údolí Chřibské Kamenice se klikatí mezi strmými skalnatými srázy. Kaňonem podél říčky vede oblíbená turistická stezka do Jetřichovic.

13. Chřibská a Louka U Brodských

Městečko v údolí Chřibské Kamenice proslavila sklářská huť z 1. poloviny 15. století. Jsou zde četné lidové roubené stavby, v rodném domě Tadeuse Haenkeho na náměstí je zřízeno muzeum. Nedaleko centra je chráněná louka U Brodských s hojným výskytem prstnatce májového.

14. Krásná Lípa

Město na horním toku Křinice je sídlem národního parku České Švýcarsko. Jeho dominantou je barokní kostel sv. Maří Magdalény a významnou atrakcí je Dům Českého Švýcarska. V nejstarším hrázděném domku na náměstí je malé muzeum.

15. Vápenka u Doubice

Významná geologická rezervace s jurskými vápenci, které se nikde jinde v Čechách nevyskytují. Na vápenci roste květnatá bučina s četnými vzácnějšími rostlinami. V roce 1940 zde vznikla patrně nejstarší naučná stezka v Čechách.

16. Kyjovské údolí

Hluboký skalnatý kaňon říčky Křínice mezi Kyjovem a státní hranicí je oblíbeným cílem výletů. Je zde mnoho zajímavých skalních útvarů a zbytky tzv. Kyjovského hradu, který je zřejmě pozůstatkem dávné osady. Zimní atrakcí je ledová výzdoba v Jeskyni víl a krásné ledopády v přilehlých roklích.

17. Vlčí hora

Výrazná čedičová hora s rozhlednou, umožňující kruhový výhled do širokého okolí. Na úpatí kopce je upravená studánka Veronika.

18. Jiřetín pod Jedlovou a Křížová hora

Hornické městečko s pěkným náměstím, jemuž dominuje kostel Nejsvětější Trojice a barokní fara s hornickým muzeem. Nad městečkem je Křížová hora s poutním místem a na jejím úpatí je starý stříbrný důl.

19. Jedlová

Mohutná hora s hostincem a rozhlednou, nabízející nádherný kruhový výhled do okolí. Na severovýchodním svahu hory je poněkud zanedbaný lyžařský areál.

20. Tolštejn

Jedna z mála poměrně zachovalých hradních zřícenin v Lužických horách je na výrazném skalním ostrohu nad Jiřetínem. Z vrcholku je krásný výhled do okolí.

21. Údolí Milířky

Zalesněné údolí u Dolního Podluží skrývá četné pozůstatky po dávné těžbě rud a dobývání křemene pro potřebu sklářských hutí. Nejzajímavější místa spojuje hornická naučná stezka.

22. Kytlice

Rekreační obec v malebném údolí Kamenice je ze všech stran obklopená lesy. V obci je kostel sv. Antonína Paduánského a řada lidových roubených chalup. Na jižním okraji obce je chráněné naleziště šafránu a kousek za obcí je obnovené lesní divadlo.

23. Nový Bor

Sklářské město s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a řadou empírových městských domů, v jednom z nichž je dnes sklářské muzeum. Za městem je rozlehlý Lesní hřbitov.

24. Klíč

Výrazná hora je jednou z nejznámějších dominant Lužických hor. Temeno kopce porůstá chráněná teplomilná doubrava, na jihozápadní straně je rozsáhlé suťové pole. Skalnatý vrchol kopce nabízí mimořádně rozsáhlý kruhový výhled.

25. Sloup v Čechách a Sloupské skály

Rekreační obec s atraktivním skalním hradem a poustevnou. V obci je také novější zámek a řada lidových domů. V okolí jsou Sloupské skály s četnými jeskyňkami, vyhlídkami a lesním divadlem. V Radvaneckém rybníku je přírodní koupaliště.

26. Svojkov a Modlivý důl

Nevelká obec se skalním hrádkem. Nad obcí vystupují Svojkovské skály a v romantickém údolí za nimi je Modlivý důl se skalní kaplí.

27. Údolí samoty

Lesnaté údolí je místy vroubené pískovcovými skalami s výraznou Perníkovou stráží. Na konci údolí je pověstmi opředená Panenská skála.

28. Velenické údolí

V údolí jsou staré podzemní lomy, ve kterých se kdysi dobýval písek na broušení zrcadel. Voda k pohonu zrcadláren se přiváděla náhonem částečně vytesaným ve skalách. U Velenic jsou zbytky Velenického hrádku a skalní kaple Božího hrobu.

29. Kunratice u Cvikova

Obec s kostelem Povýšení sv. Kříže, v němž je zřízena pozoruhodná galerie moderního skla. V sousedství stojí sklářská huť Jiřího Pačinka s prodejní galerií a volně přístupnou skleněnou zahradou. V romantickém zákoutí Svitávky nedaleko od obce je Skála smrti s vytesaným reliéfem, znázorňujícím výjev z místní pověsti o mlynářské dívce, která pronásledovaná zlým rytířem v zoufalství skočila z vysoké skály.

30. Dutý kámen u Cvikova

Romanticky upravené výletní místo z počátku20. století s několika odpočívadly, jeskyňkou, reliéfem a skalní vyhlídkou. Uprostřed hřbetu je chráněný skalní suk s pozoruhodnou ukázkou sloupcového rozpadu pískovce.

31. Křížový vrch u Cvikova

Na návrší za Cvikovem je vzrostlá alej s kapličkami Křížové cesty, vedoucí ke kapli Božího hrobu s Kalvárií na vrcholku.

32. Mařenice

Malebná vesnice s barokním kostelem sv. Máří Magdalény. Nad obcí je Kalvárie s opravenou kaplí a na skalách u staré cesty do Kunratic jsou vytesané pěkné lidové reliéfy.

33. Milštejn

Nepatrné zbytky hradu stojí na skalním ostrohu z prokřemenělého pískovce, který se v minulosti lámal jako surovina k výrobě mlýnských kamenů. Ve skalním masivu je zajímavá skalní brána a několik menších jeskyní.

34. Přehrada Naděje

Vodní nádrž v lesnatém údolí Hamerského potoka sloužila k pohonu mlýna a pily v blízké osadě. Dodnes se zde dochovaly zbytky starých vodních náhonů, zčásti vytesaných do skály. Ve strmém svahu Suchého vrchu nad přehradou je Ledová jeskyně.

35. Luž / Lausche

Nejvyšší hora Lužických a Žitavských hor (793 m) leží přímo na státní hranici. Z jejího vrcholu se otevírá krásný výhled do Čech i do Německa. Na severním svahu hory je lyžařský areál.

36. Waltersdorf

Malebné letovisko pod Luží je proslulé velkým počtem pěkně udržovaných lidových roubených a hrázděných domů s podstávkou, z nichž nejzajímavější spojuje naučná stezka. V obci je také muzeum věnované historii mlynářství, tkalcovství a lesnictví.

37. Nonnenfelsen

Výrazný skalnatý hřbet s hlubokou průrvou a četnými vyhlídkami je oblíbeným cílem výletů. Mezi skalami stojí hostinec a pro milovníky lezení je zde vybudovaná zajištěná lezecká cesta.

38. Jonsdorfer Felsenstadt a Mühlsteinbrüche

Pozoruhodné pískovcové skalní město s četnými skalními útvary a vyhlídkami. V části území zvané Mühlsteinbrüche je několik lomů, ve kterých se kdysi lámal kámen pro výrobu mlýnských kamenů. Nejzajímavějšími místy prochází naučná stezka.

39. Oybin

Rozlehlá zřícenina hradu a kláštera na temeni mohutného pískovcového skalního suku je jednou z největších turistických atrakcí Žitavských hor. Pod hradem je lázeňské letovisko s krásným kostelíkem, spojené úzkorozchodnou parní železnicí s Žitavou.

40. Töpfer

Pozoruhodný vrch nad Oybinem s četnými skalními útvary a vyhlídkami. Nejznámějším útvarem je skalní brána s vyhlídkou v sousedství restaurace na vrcholu.

41. Hvozd / Hochwald

Mohutná dvouvrcholová hora na česko-německé hranici. Na hlavním jižním vrcholu je restaurace s vyhlídkovou terasou a na severní straně stojí rozhledna s další restaurací. Z obou vrcholů jsou krásné výhledy.

42. Jablonné v Podještědí

Jedno z historicky nejstarších měst českého severu si dodnes zachovalo malebnou tvář, kterou dotváří bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy s klášterem a bývalý kostel Panny Marie, na jehož věži je dnes vyhlídka. Je zde také zámek Nový Falkenburk a další památky.

43. Lemberk

Zámek vzniklý renesanční přestavbou původně gotického hradu stojí na protáhlém návrší nedaleko Jablonného v Podještědí. Jeho okolí dotváří skupina hrázděných domků, Bredovský zámeček a lipové aleje směřující k bývalé hřbitovní kapli a Zdislavině studánce.

44. Bílé kameny

Chráněná skupina pískovcových skal připomínající skupinku odpočívajících slonů vyniká nápadnou bělostí a zaoblenými tvary.

45. Popova skála

Výrazná pískovcová skála je dominantou severovýchodní části Lužických hor nad Hrádkem nad Nisou. Na jejím vrcholu je upravená vyhlídka s krásným kruhovým výhledem.

46. Vraní a Horní skály

Zajímavé skupiny pískovcových skal v okolí Horního Sedla jsou hojně vyhledávané horolezci. Kolem skal vede naučná stezka.

47. Grabštejn

Mohutný původně gotický a resnesančně přestavěný hrad stojí na strmém ostrohu poblíž Chotyně. Klenotem hradu je obnovená kaple sv. Barbory s malovanou výzobou, hradní věž zase nabízí krásný výhled do okolní krajiny. Zámek pod hradem využívá armáda.
[ http://www.hrad-grabstejn.cz/ ]

1 Česká Kamenice 2 Zámecký vrch u České Kamenice 3 Jehla u České Kamenice 4 Pustý zámek 5 Kamenický Šenov 6 Panská skála 7 Prysk a Střední vrch 8 Klučky 9 Zlatý vrch u Lísky 10 Studenec 11 Líska  (měsíčnice) 12 Pavlínino údolí 13 Chřibská a louka U Brodských 14 Krásná Lípa 15 Vápenka u Doubice 16 Kyjovské údolí 17 Vlčí hora 18 Jiřetín pod Jedlovou a Křížová hora 19 Jedlová 20 Tolštejn 21 Údolí Milířky 22 Kytlice 23 Nový Bor 24 Klíč 25 Sloup v Čechách a Sloupské skály 26 Svojkov a Modlivý důl 27 Údolí samoty 28 Velenické údolí 29 Kunratice u Cvikova a Skála smrti 30 Dutý kámen u Cvikova 31 Křížový vrch u Cvikova 32 Mařenice 33 Milštejn 34 Přehrada Naděje 35 Luž / Lausche 36 Waltersdorf 37 Nonnenfelsen 38 Jonsdorfer Felsenstadt a Mühlsteinbrüche 39 Oybin 40 Töpfer 41 Hvozd / Hochwald 42 Jablonné v Podještědí 43 Lemberk 44 Bílé kameny 45 Popova skála 46 Vraní a Horní skály 47 Grabštejn