Zámecký vrch - Kamenický hrad

Zámecký vrch (530 m) je výrazný zalesněný čedičový kužel, ležící asi 1,5 km jihovýchodně od České Kamenice. Na jeho příkrých svazích jsou místy suťová pole a četné izolované čedičové skály s patrnou sloupcovou odlučností. Na vrcholu kopce je zřícenina Kamenického hradu, označovaného původně "Kampnitz".

O založení hradu není nic známo, ale pravděpodobně jej vybudoval Zikmund z Vartemberka v době kolem roku 1429, kdy nedaleký Fredevald obsadil jeho spojenec Mikeš Pancíř ze Smojna. Písemně se poprvé uvádí jako "nová tvrz Kamenice" v roce 1442, kdy jej Lužičané neúspěšně obléhali. Při další trestné výpravě v roce 1444 vojska lužického Šestiměstí dobyla a vypálila Českou Kamenici a spolu s ní byl pravděpodobně zničen i hrad. V listinách ze 2. poloviny 15. století už totiž zmiňován není a znovu se uvádí až při prodeji panství roku 1515. Z toho můžeme usuzovat, že Vartenberkové poničený hrad ještě obnovili a využívali jako sídlo hejtmana až do poloviny 16. století, kdy si nechali ve městě postavit zámek.
Roku 1614 byl už hrad pustý, ale jako vojenská pevnost byl krátce využitý ještě za třicetileté války v roce 1639, kdy jej Švédové dobyli a zapálili. Později byly zříceniny postupně rozebírány na stavební kámen, takže se nakonec dochovala jen dvoupatrová obdélná budova hradního paláce, na kterou navazovaly na jižní a východní straně sporé zbytky hradeb.

Kamenický hrad, hradní palác s vestavěnou vyhlídkovou věží.
Kamenický hrad, hradní palác s vestavěnou vyhlídkovou věží.

V roce 1880 se českokamenický okrašlovací spolek rozhodl zpřístupnit Zámecký vrch jako výletní místo. Členové spolku proto opravili obvodové zdi bývalého hradního paláce a vestavěli do nich malé pohostinství s 16 metrů vysokou rozhlednou, slavnostně otevřenou 9. září 1880, která umožňovala kruhový výhled do širokého okolí.
Roku 1891 byl v přízemí věže upraven rytířský sál, vyzdobený znaky bývalých majitelů hradu, a v roce 1910 spolek vybudoval uvnitř hradního paláce prostornější dřevěnou restauraci. V září 1892 hrad navštívil Rainer Maria Rilke, který při té příležitosti vepsal do pamětní knihy hradu báseň.

Ještě ve 30. letech 20. století patřil Zámecký vrch k oblíbeným výletním místům. Po druhé světové válce ale stavba zchátrala a nakonec z ní zůstaly jen opuštěné ruiny se zbytky dřevěné kostry věže. Zdivo hradního paláce, vypínající se do výše dvou poschodí, bylo částečně konzervováno a několik let obestavěno lešením. Teprve v letech 1995-96 byly zdi paláce zpevněny a v roce 1998 byla uvnitř vystavěna a 13. června slavnostně otevřena nová dřevěná věž, umožňující výhled do okolí. Z oken věže je vidět přes údolí s Českou Kamenicí na protější vyhlídkovou skálu na Jehle a několik blízkých kopců v okolí Studence. Na severozápadě je plochá lesnatá krajina Českosaského Švýcarska s výraznou dominantou Růžovského vrchu, za nímž na obzoru vystupují kopce Grosser Winterberg, Grosser Zschirnstein a Děčínský Sněžník. Jihozpadní obzor zaujímá kopcovitá krajina Českého středohoří s Bukovou horou, na jejímž vrcholu je zdaleka viditelná televizní věž. Pěkný pohled je také k jihovýchodu na Kamenický ŠenovŠenovským vrchem a špičatým Klíčem v pozadí.
Na východním okraji vrcholu jsou ještě sporé zbytky hradeb, které kdysi obklopovaly celý hrad a malá skalní vyhlídka na Kamenický Šenov. Do údolí bylo vidět také z bývalého hradního nádvoří a ze skalnatého ostrohu u bývalé hradní brány, kde kdysi stával kříž.
Kříž stál i na dolním okraji lesa u přístupové cesty z České Kamenice, která je od roku 2020 lemovaná nově vysázenou alejí ovocných stromů. Po 2. světové válce byl ale zničen a teprve na jaře 2020 byl panem Pokorným z Děčína opraven a 20. června téhož roku slavnostně požehnán. V následujícím roce byl ještě ohrazen kovaným plůtkem. Na jihovýchodním úpatí kopce u cesty z Kamenického Šenova stojí menší kříž s obrázkem, který tu k poctě sv. Huberta postavili myslivci z Huníkova v roce 2013.

Ze severního úpatí Zámeckého vrchu vybíhá nad Horní Kamenici nevelký čedičový Ptačí vrch (395 m), na jehož svahu byl v roce 1965 vybudován 300 m dlouhý lyžařský svah s vlekem, který fungoval ještě v 80. letech 20. století.

Další informace