Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Zajímavá místa

Zámecký vrch - Kamenický hrad

Pohled na Zámecký vrch z vyhlídky na Jehle.

Zámecký vrch (530 m) je výrazný zalesněný čedičový kužel, ležící asi 1,5 km jihovýchodně od České Kamenice. Na jeho příkrých svazích jsou místy suťová pole a četné izolované čedičové skály s patrnou sloupcovou odlučností. Na vrcholu kopce je zřícenina Kamenického hradu, označovaného původně "Kampnitz".

O založení hradu není nic známo, ale pravděpodobně jej vybudovali potomci Zikmunda z Vartemberka kolem roku 1441, když Lužičané zničili nedaleký hrad Fredevald. Poprvé se uvádí jako "nová tvrz Kamenice" v roce 1442, kdy jej Lužičané neúspěšně obléhali. Při další trestné výpravě v roce 1444 vojska lužického Šestiměstí dobyla a vypálila Českou Kamenici a spolu s ní byl pravděpodobně zničen i hrad. V listinách ze 2. poloviny 15. století už totiž zmiňován není a znovu se uvádí až při prodeji panství roku 1515. Z toho můžeme usuzovat, že zničený hrad byl ještě obnoven a sloužil asi až do poloviny 16. století, kdy si Jindřich z Vartenberka nechal ve městě postavit zámek.
Roku 1614 byl už hrad pustý, ale jako vojenská pevnost byl krátce využitý ještě za třicetileté války v roce 1639, kdy jej Švédové dobyli a zapálili. Později byly zříceniny postupně rozebírány na stavební kámen, takže se nakonec dochovala jen dvoupatrová obdélná budova hradního paláce, na kterou navazovaly na jižní a východní straně sporé zbytky hradeb.

Kamenický hrad, hradní palác s vestavěnou vyhlídkovou věží.

V roce 1880 se českokamenický okrašlovací spolek rozhodl zpřístupnit Zámecký vrch jako výletní místo. Členové spolku proto opravili obvodové zdi bývalého hradního paláce a vestavěli do nich dřevěnou stavbu pohostinství s 16 metrů vysokou rozhlednu, která umožňovala kruhový výhled do širokého okolí.
Od roku 1891 byla hradní restaurace vyzdobená erby bývalých majitelů a v roce 1910 v ní byl upraven starobylý rytířský sál. V září 1892 hrad navštívil Rainer Maria Rilke, který při té příležitosti vepsal do pamětní knihy hradu báseň.

Ještě ve 30. letech 20. století patřil Zámecký vrch k oblíbeným výletním místům. Po druhé světové válce ale stavba zchátrala a nakonec z ní zůstaly jen opuštěné ruiny se zbytky dřevěné kostry věže. Zdivo hradního paláce, vypínající se do výše dvou poschodí, bylo částečně konzervováno a několik let obestavěno lešením. Teprve v letech 1995-96 byly zdi paláce zpevněny a v roce 1998 byla uvnitř vystavěna nová dřevěná věž, umožňující nádherný výhled do dálky. Z oken věže je vidět přes údolí s Českou Kamenicí na protější vyhlídkovou skálu na Jehle a několik blízkých kopců v okolí Studence. Na severozápadě je plochá lesnatá krajina Českosaského Švýcarska s výraznou dominantou Růžovského vrchu, za nímž na obzoru vystupují kopce Grosser Winterberg, Grosser Zschirnstein a Děčínský Sněžník. Jihozpadní obzor zaujímá kopcovitá krajina Českého středohoří s Bukovou horou, na jejímž vrcholu je zdaleka viditelná televizní věž. Pěkný pohled je také k jihovýchodu na Kamenický ŠenovŠenovským vrchem a špičatým Klíčem v pozadí.
Na východním okraji vrcholu jsou ještě sporé zbytky hradeb, které kdysi obklopovaly celý hrad a malá skalní vyhlídka na Kamenický Šenov. Do údolí je vidět také z bývalého hradního nádvoří a zvláště ze skalnatého ostrohu u bývalé hradní brány, kde kdysi stával kříž.

Ze severního úpatí Zámeckého vrchu vybíhá nad Horní Kamenici nevelký čedičový Ptačí vrch (395 m), na jehož svahu je malý lyžařský svah s vlekem.

Pohled na Zámecký vrch u České Kamenice od jihu.

Další informace

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2019.