Slovník starých německých místních jmen

Úvod

Lužické hory leží v pohraniční oblasti, ve které dlouhou dobu převládalo německy mluvící obyvatelstvo. Proto je většina starších vlastivědných pramenů a map psána německy, včetně místních jmen, u nichž není často na první pohled zřejmé, ke kterému místu se vztahují. Pokud máte podobný problém, může Vám pomoci tento slovník, v němž najdete vysvětlení nejčastěji používaných německých místních jmen z území Lužických hor. Uvádím zde pouze výběr z rozsáhlejší databáze místních jmen, vytvořené na základě studia starších map a průvodců, vydaných na konci 19. nebo v 1. polovině 20. století. Nejsou zde zařazena jména, jejichž přesnou lokalizaci se mi dosud nepodařilo zjistit. Pokud zde nějaké jméno nenajdete, nebo zjistíte nějakou chybu, budu rád, když mě napíšete. Máte-li nějaké připomínky a dotazy, popřípadě nové příspěvky do slovníku, pošlete mi e-mail.

Upozornění: zápis řady německých jmen není ve starých pramenech jednotný. Často se vyskytují různé verze, které se odlišují pouze v detailech - např. jediným písmenem. Tyto rozdíly ve slovníku většinou neuvádím, protože jeho rozsah by se tím neúměrně zvětšil. Pokud tedy nenajdete ve slovníku přesné jméno, věnujte prosím pozornost i podobně znějícím jménům.
Ve slovníku například nerozlišuji mezi jmény: Antonital - Antonithal, Grünberg - Grün Berg, Bachhübel - Bachhügel, Schenke - Schänke, Gross - Grosser, Klein - Kleiner atd.

Slovník je vytvořen v německo-české formě: na prvním místě je vždy původní německý název (v abecedním pořadí), za ním následuje současný český ekvivalent, pokud existuje (většinou podle turistické mapy KČT nebo základní mapy ČR) a dále je případný vysvětlující komentář ke jménu. Celý slovník je rozdělen do pěti částí, uvedených na začátku této stránky.

Obsah slovníku

  • Úvod
  • Osídlení - města, vesnice, osady, samoty, hrady, zámky, hostince, mlýny atd.
  • Terénní tvary - kopce, údolí, sedla atd.
  • Vodstvo - přehrady, rybníky, řeky, potoky, prameny atd.
  • Skalní útvary - skály, jeskyně atd.
  • Ostatní - ostatní útvary, např. cesty, vyhlídky, staré lomy, pomníčky atd.