Třídomí - skalní oltáře

Snad v každé vesnici se najde nějaký dům, jehož okolí zdobí vraky starých aut. Skutečnou perlou mezi nimi je ale Třídomí u Kunratic, které náhodným návštěvníkům nabízí opravdu nezapomenutelný zážitek...
Snad v každé vesnici se najde nějaký dům, jehož okolí zdobí vraky starých aut. Skutečnou perlou mezi nimi je ale Třídomí u Kunratic, které náhodným návštěvníkům nabízí opravdu nezapomenutelný zážitek...

Třídomí je bývalá osada, ležící asi 1 km jihovýchodně od Mařeniček u staré cesty z Kunratic u Cvikova do Mařenic. Tato cesta byla kdysi hodně využívaná a svůj význam ztratila teprve po dokončení dnešní silnice, vedoucí o něco západněji podél Svitávky. Osada měla dvě části, z nichž severní patřila k Mařeničkám a jižní ke Kunraticím. Ještě na počátku 20. století zde stála kaple sv. Prokopa a 7 domů, z nichž však už zůstaly jenom dva. U jednoho z nich, při cestě vedoucí k Jezevčímu vrchu, je dnes nechvalně známé autovrakoviště.

Cesta spojující obě části osady prochází nevelkým, dnes již zalesněným údolím, na jehož východní straně kdysi vynikala mohutná pískovcová skála, nazývaná podle osady "Dreihäuserstein". Někdy kolem roku 1740 se tato skála zalíbila mařenickému stolaři a lidovému umělci Franzi Schierovi, který do ní vytesal překrásný reliéf Nejsvětější Trojice. O několik desetiletí později tu místní kameníci založili lom a téměř celou skálu postupně odlámali. Reliéf na skále ale nezničili, pouze jej ze všech stran pečlivě obtesali, aby zůstal zachován. Později byl lom opuštěn a zarostl lesem, ale skalní deska s reliéfem tu stojí dodnes. Od staré cesty je vzdálená jen několik metrů a vede k ní krátká pěšinka, která se dá na zarostlém svahu snadno přehlédnout.
Pískovcový reliéf o rozměrech asi 4 x 3,5 m je vypracovaný jako oltář. V jeho horní části je zobrazena Nejsvětější Trojice, obklopená hlavičkami andílků, dole je pod baldachýnem s královskou korunou znázorněna nebeská brána, v níž jako Královna nebes stojí Panna Marie s Ježíškem. Na sloupcích po stranách jsou vyryté letopočty 1904 a 1930, připomínající patrně renovace reliéfu.

Reliéf Nejsvětější Trojice u bývalé osady Třídomí.
Reliéf Nejsvětější Trojice u bývalé osady Třídomí.
Reliéf, znázorňující útěk Svaté rodiny do Egypta, v úvozu staré cesty do Mařenic.
Reliéf, znázorňující útěk Svaté rodiny do Egypta, v úvozu staré cesty do Mařenic.

Asi 300 m severněji odtud je v dnes již nepoužívaném a zčásti zasypaném skalním úvozu staré cesty další reliéf, znázorňující útěk Svaté rodiny do Egypta. V mělkém výklenku o rozměrech přes 2 x 1,5 m je vytesaný obraz Josefa s oslíkem, na němž sedí Marie s Ježíškem v náručí, a celý výjev obklopují hlavičky andílků. Také tento reliéf zřejmě vytesal Franz Schier, od něhož údajně byly i sochy a reliéfy na KalváriiMařenic.