Památky

Přehled památek a pozoruhodností Lužických hor:

Hrady, zámky a zříceniny

Nejvýznamnější turisticky přístupné hrady a zámky:

 
GrabštejnGrabštejn - hrad a zámek, stojící na strmém ostrohu nedaleko Nisy. Ve 2. polovině 13. století patřil Donínům, dalším majitelem byl Jiří Mehl ze Střelic, který hrad zcela přestavěl na renesanční zámek. Od roku 1704 hrad vlastnili Gallasové. Dolní zámek dnes slouží jako výcvikové středisko armádních služebních psů, horní zámek je od roku 1992 přístupný veřejnosti a postupně se opravuje.

LemberkLemberk - zámek na návrší nedaleko Jablonného v Podještědí. Původně strážní hrad Markvarticů vystřídal řadu majitelů a v polovině 16. století byl přestavěn na renesanční zámek. Další barokní přestavbu provedli Bredové v 17. století. Po rozsáhlých opravách je dnes zámek přístupný veřejnosti. Ve 13. století na Lemberku žila sv. Zdislava.
  
OybinOybin - rozsáhlé zříceniny středověkého hradu a kláštera stojí na strmém skalním ostrohu. Původně strážní hrad na staré obchodní stezce byl za Karla IV. významně rozšířen a roku 1364 v něm byl zřízen klášter celestýnů. Po požáru v roce 1577 již nebyl obnoven a zůstal v rozvalinách.


SloupSloup - rozsáhlé zbytky poustevny na strmém skalním suku. Ostroh byl původně využíván obyvateli hradu, stojícího kdysi na jeho úpatí. Po roce 1690 byl přeměněn na barokní poustevnu s rozsáhlými do skály vytesanými prostorami. Po zrušení poustevny v roce 1785 zde bylo výletní místo majitelů sloupského panství.

TolštejnTolštejn - zříceniny hradu na strmém skalním ostrohu. Strážní hrad u staré obchodní stezky, přestavěn za Šlejniců v 15. století, vypálen za třicetileté války.

Nepřístupné zámky:

Česká Kamenice - zámek Vartenberků z 16. století byl později upravován a počátkem 17. století doplněn Vilémem Kinským o jižní křídlo s renesančními arkádami. Dnes se zámek postupně opravuje.

Nový Falkenburk - původně renesanční zámek ze 2. poloviny 16. století byl za Pachtů z Rájova přestavěn do pozdně barokní podoby. na počátku 20. století zámek pseudobarokně upravil liberecký továrník Mořic Liebig, po roce 1945 sloužil jako odborné učiliště a dětský domov.

Sloup - barokní zámek Kinských byl postaven v letech 1730-35 jako sídlo sloupského panství. V roce 1829 byl klasicistně upraven Karlem Kinským. Dnes slouží jako domov důchodců.

Volně přístupné zříceniny:

Fredevald - zbytky zřícenin na skalním ostrohu
Chřibský hrádek - nepatrné zbytky hrádku na skalním ostrohu
Kamenický hrad - hradní palác s vestavěnou rozhlednou
Karlsfried - nevelké zbytky zřícenin
Krásný Buk - nevelké zříceniny s mohutným příkopem
Kyjovský hrádek - nevelké pozůstatky starého sídliště na skalním ostrohu
Milštejn - nevelké zbytky hradu, zničeného těžbou kamene
Pihelský hrádek - nevelké zbytky hrádku
Rousínovský hrádek - vršek s nepatrnými stopami po nějakém stavení
Starý Falkenburk - nevelké zbytky zřícenin s příkopem
Svojkovský hrádek - malý skalní hrádek v bývalém zámeckém parku
Vejrov - nepatrné zbytky neznámého hrádku
Velenický hrádek - nevelké zbytky zřícenin se sklepem
Větrov - údajný hrádek bez dochovaných stop
Vlčí hrádek - nepatrné zbytky hrádku na skalním ostrohu
Zámecký vrch u Mařenic - nepatrné stopy po neznámém hrádku
Zámecký vrch v Kunraticích u Cvikova - téměř beze stop zaniklá tvrz v obci

Památkové zóny

Městské památkové zóny:

Česká Kamenice - nejlépe zachované historické město v Lužických horách
Jablonné v Podještědí - jedno z nejstarších měst v severních Čechách
Jiřetín pod Jedlovou - bývalé hornické městečko
Kamenický Šenov - neuspořádané sklářské město s dochovanými faktorskými domy
Nový Bor - sklářské město plánovitě založené v 18. století

Vesnické a krajinné památkové zóny:

Sloup - kdysi významná vesnice a středisko panství
Velenice - vesnice s hodnotným souborem lidových roubených domů

Lembersko - malebné území v okolí pomezního hradu Lemberka se zajímavou krajinnou, historickou i duchovní hodnotou.

Waltersdorf - malebná obec na německé straně hor pod Luží s unikátním souborem hrázděných a roubených lidových domů.