Boží hrob u Velenic

Skalní kaple Božího hrobu je asi 400 m východně od Velenic u silnice do Brniště. V letech 1710-1711 ji i s výzdobou v podobě plastik a reliéfů vytesal do jedné z pískovcových skal lidový umělec a hospodář Schille z velenického statku čp. 2. Kaple asi zpočátku nahrazovala kostel, který byl ve Velenicích vybudován až v roce 1735, a později se stala oblíbeným poutním místem.

Podlouhlá kaple je uvnitř rozdělena do tří nevelkých prostor. Prostřední z nich je přístupná širokým vstupním portálem, k němuž původně vedlo několik schodů, zasypaných při pozdější úpravě silnice. Přímo proti vchodu je vytesaný oltář se schránkou pro uložení Kristova těla, které se sem vždy o Velikonocích přenášelo v průvodu z velenického kostela. V postranních místnostech, osvětlených dvěma okny, jsou lidové reliéfní výjevy z pašijového cyklu s dosud patrnými zbytky malby. V několika obrazech znázorňují poslední chvíle Ježíše Krista od jeho modlitby na Olivetské hoře až po ukřižování na Golgotě.

Kaple bývala bohatě vyzdobená i zvenku. Nad vchodem byly osazené kamenné desky s reliéfy, představujícími cyklus "Tajemství růžence", podle něhož se kaple nazývala také "Růžencová". Vlevo od vchodu byly reliéfy Zvěstování, Navštívení, Klanění tří králů, Obětování, Uvedení Ježíše do chrámu a Kristova učební léta, reliéfy na pravé straně zobrazovaly Rafaela a Tobiáše, Vzkříšení, Nanebevzetí, Sestoupení Ducha Svatého a Korunování Panny Marie. V pilíři vedle vchodu je vytesaný reliéf Ukřižování z 1. třetiny 19. století.

Po 2. světové válce byla kaple volně přístupná a její vnitřní výzdoba byla ponechána pozvolnému ničení. Venkovní reliéfy byly z větší části rozkradeny, zachránit se z nich podařilo jen dva, které byly několik let uloženy ve Vlastivědném muzeu v České Lípě, než se opět vrátily do Velenic. Do 1. června 2002 byla kaple na náklady obce opravena a doplněna o dříve zničený přístřešek. Zároveň byly vchod i okna uzavřeny mříží, aby nedocházelo k dalšímu ničení výzdoby. Vstupním portálem i postranními okny je ale možné nahlédnout dovnitř a zájemci o podrobnější prohlídku kaple mohou požádat o klíč na obecním úřadě ve Velenicích.

Další informace