Zajímavá místa

Boží hrob u Velenic

Celkový pohled na skalní kapli Božího hrobu.
Celkový pohled na skalní kapli Božího hrobu.

Skalní kaple Božího hrobu je asi 400 m východně od Velenic u silnice do Brniště. V letech 1710-1711 ji i s výzdobou v podobě plastik a reliéfů vytesal do jedné z pískovcových skal lidový umělec a hospodář Schille z velenického statku čp. 2. Kaple asi zpočátku nahrazovala kostel, který byl ve Velenicích vybudován až v roce 1735, a později se stala oblíbeným poutním místem.

Podlouhlá kaple je uvnitř rozdělena do tří nevelkých prostor. Prostřední z nich je přístupná širokým vstupním portálem, k němuž původně vedlo několik schodů, zasypaných při pozdější úpravě silnice. Přímo proti vchodu je vytesaný oltář se schránkou pro uložení Kristova těla, které se sem vždy o Velikonocích přenášelo v průvodu z velenického kostela. V postranních místnostech, osvětlených dvěma okny, jsou lidové reliéfní výjevy z pašijového cyklu s dosud patrnými zbytky malby. V několika obrazech znázorňují poslední chvíle Ježíše Krista od jeho modlitby na Olivetské hoře až po ukřižování na Golgotě.

Reliéfní výzdoba uvnitř kaple.
Reliéfní výzdoba uvnitř kaple.
Reliéfní výzdoba uvnitř kaple.
Reliéfní výzdoba uvnitř kaple.
Oltář ve skalní kapli Božího hrobu.
Oltář ve skalní kapli Božího hrobu.

Kaple bývala bohatě vyzdobená i zvenku. Nad vchodem byly osazené kamenné desky s reliéfy, představujícími cyklus "Tajemství růžence", podle něhož se kaple nazývala také "Růžencová". Vlevo od vchodu byly reliéfy Zvěstování, Navštívení, Klanění tří králů, Obětování, Uvedení Ježíše do chrámu a Kristova učební léta, reliéfy na pravé straně zobrazovaly Rafaela a Tobiáše, Vzkříšení, Nanebevzetí, Sestoupení Ducha Svatého a Korunování Panny Marie. V pilíři vedle vchodu je vytesaný reliéf Ukřižování z 1. třetiny 19. století.

Po 2. světové válce byla kaple volně přístupná a její vnitřní výzdoba byla ponechána pozvolnému ničení. Venkovní reliéfy byly z větší části rozkradeny, zachránit se z nich podařilo jen dva, které byly několik let uloženy ve Vlastivědném muzeu v České Lípě, než se opět vrátily do Velenic. Do 1. června 2002 byla kaple na náklady obce opravena a doplněna o dříve zničený přístřešek. Zároveň byly vchod i okna uzavřeny mříží, aby nedocházelo k dalšímu ničení výzdoby. Vstupním portálem i postranními okny je ale možné nahlédnout dovnitř a zájemci o podrobnější prohlídku kaple mohou požádat o klíč na obecním úřadě ve Velenicích.

Další informace