Radvanecký rybník

Pohled na Radvanecký rybník od jihozápadu. V pozadí je vrch Strážný.
Pohled na Radvanecký rybník od jihozápadu. V pozadí je vrch Strážný.

Radvanecký rybník leží na horním toku Dobranovského potoka mezi RadvancemSloupem. Má rozlohu 8,67 ha, jeho břehy jsou z větší části zalesněné a na severu na ně navazuje poměrně velké rašeliniště. Na protější jižní straně je mohutná hráz s výtokem, procházejícím širokým uměle vyzděným tunelem. Kdysi zde stávala pila, podle níž se rybník nazýval "Bretteich" (= Prkenný rybník). Již v roce 1890 bylo na jihovýchodním břehu rybníka koupaliště s písečnou pláží, které se později rozšiřovalo. Ve 20. letech 20. století již návštěvníkům sloužila velká restaurace s letní terasou, mimoto zde byla také půjčovna loděk a plavecká škola. V meziválečném období se rybník nazýval Vlaštovčí jezero (Schwalbensee) podle velkého množství hnízdících břehulí, označovaných v němčině jako "břehové vlaštovky" (Uferschwalbe).
Koupaliště zůstalo oblíbeným místem rekreace i po 2. světové válce. V roce 1965 byla zahájena jeho rekonstrukce a roku 1967 byl celý areál opět slavnostně otevřen. Jeho součástí je dnes také letní tábořiště s chatkami.

V blízkosti rybníka směrem k Maxovu byl roku 1680 založen sloupský morový hřbitov, který byl později zrušen a v roce 1810 bylo na jeho místě zřízeno cvičiště pro husary.

Další informace