Údolí Hamerského potoka

Hamerský potok pramení na severovýchodním svahu Pěnkavčího vrchu poblíž Ptačince, odkud teče nejprve k jihu poměrně širokým zalesněným údolím, v němž sbírá bohaté vody ze svahů Pěnkavčího vrchu, LužeČihadla. Asi po 1,5 km se v blízkosti rozcestí U Jana stáčí k východu až jihovýchodu a dále protéká sevřenějším údolím mezi Suchým vrchem, KopřivnicíKamenným vrchem přes Hamr do Antonínova Údolí. Odtud pokračuje již mezi loukami do Mařeniček, kde ústí do Svitavky.
Před 2. světovou válkou se nejhořejší úsek potoka od pramene k rozcestí U Jana nazýval "Etschbach", v úzkém údolí nad Hamrem se potoku říkalo "Fallerwasser" a teprve od Hamru dále se označoval jako Hamerský potok (Hammerbach). Stejné jméno se pak používalo i pro navazující tok Svitavky z Mařeniček přes Kunratice u Cvikova až do Lindavy, kde tehdy soutokem s Boberským potokem teprve vznikala Svitavka. Po 2. světové válce se pro Hamerský potok používal také uměle vytvořený název Lužná, který se ale neujal.

Nejzajímavější je asi 2 km dlouhý úsek údolí mezi rozcestím U JanaAntonínovým Údolím. V blízkosti rozcestí je na pravém břehu potoka Sirný pramen, který je zajímavý výskytem železitých bakterií Leptothrix ochracea. Dále potok protéká poměrně úzkým údolím, v němž se na několika skalních prazích vytváří malé peřeje. V nejužším místě mezi SuchýmKamenným vrchem byla v roce 1938 vybudována přehrada Naděje, která měla zadržovat vodu pro pohon dvou pil v níže ležící osadě Hamr. V lesnatém údolí pod přehradou se dodnes dochovaly zbytky dvou vodních náhonů a třetí náhon, vedený zčásti ve skále vytesaným tunelem, je na dolním konci osady. Asi 400 m pod Hamrem bylo na úpatí Lesního vrchu malé koupaliště a o necelý kilometr dále je bývalá přádelna v Antonínově Údolí, u níž jsou další zajímavé vodní náhony. Podzemní náhon vede také k dnes již zaniklému Neumannovu mlýnuMařeniček.

V lesích kolem Hamerského potoka pracovaly ve středověku sklářské hutě, které se často stěhovaly z místa na místo, aby měly dostatek dřeva. Bohatství dřeva využívali také uhlíři, kteří z něj pálili dřevěné uhlí. Ještě dnes tu jsou místy patrné kruhové plošinky, na kterých stávaly jejich milíře. Jedna z nich je na pravé straně turistické cesty, vedoucí od přehrady Naděje do Horní Světlé. Na okolních kopcích se kdysi v nevelkých povrchových jamách dobývala chudá železná ruda, která se dále zpracovávala v Hamru, a podle lidové pověsti měl být na úpatí Kamenného vrchu také důl na zlato a stříbro, o němž dnes ale není nic známo.