Lesní divadlo v Mlýnech

Lesní divadlo leží ve skalách na východním okraji Mlýnů v závěru boční strže, spadající do údolí Bělé asi 200 m severně od silnice do Kytlic. Vybudováno bylo z iniciativy místního kuliče skla Franze Marschnera, který žil v domě č.p. 70 a na nedalekém palouku později vystavěl malou výletní restauraci. Divadlo bylo slavnostně otevřeno o letnicích roku 1931 operetou, ve které účinkovali ochotníci z řad obecních hasičů i místní školáci. Obliba divadla rychle stoupala a v dalších letech zde vystupovaly i divadelní soubory z okolních měst, například z Kamenického Šenova, Děčína, Ústí nad Labem a Litoměřic, na jejichž představení přicházelo mnoho diváků z okolních obcí. Divadlo fungovalo až do nuceného rozpuštění zdejšího ochotnického spolku v roce 1939 nebo 1940. Po skončení 2. světové války zůstalo opuštěné, postupně upadlo v zapomnění a zarostlo lesem. Teprve po roce 1989 si na ně lidé vzpomněli a divadlo znovu ožilo. Nepravidelně se tu hrálo už na počátku 90. let, ale až v roce 2003 se skupina nadšenců pustila do obnovy divadla podle starých fotografií. Díky podpoře Obecního úřadu v Kytlicích a dalších institucí i jednotlivců mohlo být 19. července 2003 znovuzrozené divadlo slavnostně otevřeno pásmem tří zdramatizovaných místních pověstí. Od té doby tu zdejší hudební a divadelní spolek pořádá každé léto řadu činoherních představení, muzikálů, pohádek, koncertů a konají se zde i tradiční festivaly "Divadelní Mlýny" a "Folková Kytlice".

Divadlo je v okrouhlé sníženině, ukončené na severní straně asi 4 m vysokou pískovcovou skalní stěnou, k níž přiléhá vyvýšené jeviště s dřevěnou podlahou. Po stranách pódia stávaly kdysi dva roubené domky, které dnes nahrazuje dřevěný přístřešek v levé části jeviště. Strmé schodiště před ním vede na dřevěný ochoz se zábradlím, který je dvěma ve skále vytesanými schodišti propojen se skrytou chodbičkou na temeni skály. Díky tomu se mohlo hrát ve třech výškových úrovních: na jevišti, dřevěném ochozu a na vrcholu skály. Ve sníženině pod jevištěm bývalo dříve upravené orchestřiště a na okrouhlém svahu naproti jevišti je hlediště s dřevěnými lavičkami.

Další informace