Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Památky

Drobné sakrální památky na Českolipsku

Přehled vybraných památek

      Nezaměnitelnou součástí naší krajiny a velmi cennou ukázkou lidové umělecké tvorby jsou drobné sakrální památky - kapličky, kříže, sochy, Boží muka, svaté obrázky, skalní reliéfy s náboženskými motivy, smírčí kříže a další. Tyto památky vznikaly v minulosti z nejrůznějších důvodů. Stavěly se většinou u silnic,  polních a lesních cest nebo poutních tras, vyjadřovaly zbožnost místních obyvatel a některé připomínaly šťastné události nebo naopak různá neštěstí. Také v Lužických horách a jejich okolí se těchto památek vyskytuje velké množství. Protože však vznikly v naprosté většině případů z iniciativy původních německých obyvatel, nezůstal zde po jejich odsunu v letech 1945-1946 prakticky nikdo, kdo by o ně dále pečoval. Noví obyvatelé pohraničí neměli k drobným památkám žádný vztah a byli proto k jejich osudu lhostejní. Mnoho památek bylo naopak vážně poškozeno nebo i zcela zničeno, protože jejich úmyslné ničení bylo tehdejším komunistickým režimem přehlíženo a tolerováno.

       Zájem o drobné památky se oživil teprve v 90. letech 20. století, a od roku 1997 začalo Okresní vlastivědné muzeum v České Lípě systematicky mapovat a dokumentovat drobné sakrální památky na území celého českolipského okresu. V prosinci roku 2002 vzniklo Občanské sdružení Drobné památky severních Čech, které si vedle spolupráce s muzeem při dokumentaci památek dalo za cíl hlavně jejich postupnou obnovu a údržbu. Během prvních let činnosti se tak podařilo na Českolipsku opravit více než 100 drobných památek a na obnově dalších se pracuje.

      Ve spolupráci se spolkem Drobné památky severních Čech vznikl i přehled vybraných drobných památek, který najdete na těchto stránkách.

      Spolek uvítá jakékoliv informace o drobných památkách - fotografie, písemné prameny nebo ústní informace o jejich vzniku a historii, o místech, kde památky stojí nebo v minulosti stály, ale také různé odkazy na pamětníky či spolky německých rodáků apod. Uvítáme také všechny zájemce, kteří by byli ochotni při obnově těchto památek jakkoliv pomoci.

      Za informace a pomoc při dokumentaci drobných památek Vám předem děkujeme.

Kontakt: Miroslav Pröller
Spolek Drobné památky severních Čech
Nám. T. G. Masaryka 169
470 01 Česká Lípa
tel.: 603 976 223, 487 356 040
e-mail: Miroslav.Proller@cmail.cz
http://www.drobne-pamatky.cz/

Přehled vybraných památek

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2019.