Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Památky

Obnova kostelů v Lužických horách a okolí

Věž kostela sv. Václava v Srbské Kamenici. Od roku 1988 bylo v našem kraji díky působení místních kněží a organizátora oprav (později správce několika zdejších farností) Marcela Hrubého obnoveno mnoho kostelů i drobných církevních staveb, kaplí a křížků. Na následujících stránkách se s výsledky této snahy můžete seznámit podrobněji.

Dokončeny byly také opravy kostela v Chřibské. Rekonstrukce kostela v Markvarticích, který byl ve zdaleka nejhorším stavu, byla ukončena až v roce 2017.

K dalším kostelům, na jejichž opravách se Marcel Hrubý podílel, patří například kostely v Jedlce u Benešova nad Ploučnicí (slavnostně vysvěcen 22. září 2012) nebo v Horním Prysku (posvěcen 21. června 2014). Ve dnech 23.-24. září 2017 byl slavnostně posvěcen obnovený kostel sv. Martina v Markvarticích.

Tyto opravy by nebylo možno realizovat bez finanční pomoci Ministerstva kultury, Okresního úřadu Děčín, jednotlivých obecních úřadů, Česko-německého fondu budoucnosti, organizací Kirche in NotRenovabis, bez podpory mnoha moravských farností a darů rodáků z jednotlivých obcí žijících nyní v Německu, ale i bez obětavé nezištné práce mnoha brigádníků z České republiky, Německa a dalších zemí a i mnoha místních.

Těmto všem patří za jejich podíl na opravách dále uvedených kostelů srdečný dík.

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2019.