Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Města a obce

Rynoltice

Kostel sv. Barbory s bývalou farou.

Rynoltice leží pod jižními svahy Lužických hor, asi 5 km severovýchodně od Jablonného v Podještědí na hlavní silnici do Liberce. Její součástí jsou dnes také osady JítravaPolesí. První zmínka o rynoltické farnosti pochází z roku 1369, kdy se obec nazývala podle svého lokátora Rinoldi villa. Za husitských válek byla obec vypleněna a ještě roku 1518 je zmiňována jako pustá. Teprve po roce 1550 nový majitel lemberského panství ves znovu osídlil, o čemž svědčí zápis v rynoltické pozemkové knize z roku 1563. Obec byla silně poničena i za třicetileté války.
Zdejší obyvatelé se živili zemědělstvím nebo formanstvím a kolem roku 1800 se tu rozmohlo také pašování. Ve velkém se přes hranice pašoval zejména tabák, doutníky, cukr, káva, koření, příze, bavlněné tkaniny, hedvábí, a dokonce i střelný prach. Po zřízení finanční stráže roku 1843 se lidé přeorientovali na podomní obchod střižním zbožím, ale ještě dlouho potom docházelo v pohraničních lesích k potyčkám s pašeráky.

Na mírném návrší uprostřed obce stojí barokní kostel sv. Barbory, který vznikl v letech 1745-48 přestavbou starší kaple z roku 1669. Obdélná půlkruhově ukončená stavba má na západní straně hranolovou věž, uvnitř je tříramenná dřevěná kruchta a na klenbě lodi je nástropní malba Apoteózy sv. Barbory z 18. století. Okna byla opatřena vitráží, vyrobenou roku 1921 v Hrádku nad Nisou.
Patrový roubený dům čp. 3 s pamětní deskou, připomínající pobyt generála Laudona.

Pozoruhodná byla výzdoba hlavního oltáře a kazatelny z roku 1746. Obraz sv. Barbory vytvořil v letech 1829-34 pražský malíř Josef Quaisser, oltář zdobily také sochy sv. Markéty, sv. Kateřiny a sedících evangelistů, které byly bohužel zničeny. Stejný osud postihl i pískovcovou křtitelnici z roku 1678. Na bočních oltářích Panny Marie Karlovské a sv. Jana Nepomuckého jsou kopie obrazů J. J. Heinsche.
Vedle kostela je pozdně barokní patrová budova bývalé fary z 2. poloviny 18. století a pod svahem stojí čtvercová barokní kaple z roku 1732, s křížovou klenbou a kamenným portálem. U silnice do Janovic je několik pěkných přízemních roubených domů z 1. poloviny 19. století.
V parkově upraveném středu obce stojí zajímavé sousoší z roku 1735. Stejná postava představuje z jedné strany sv. Václava a z druhé sv. Jana Nepomuckého. Na hranolovém podstavci jsou reliéfy s výjevy z legend obou světců.
V údolí západně od obce byl v roce 1879 založen hřbitov, v jehož zadní části stojí pískovcová skála s gotickou kaplí manželů Prokopových z roku 1881. V údolí za hřbitovem je Panenská skála.

Z Rynoltic pochází Jiří Schicht, který roku 1848 zahájil ve sklepě svého domku výrobu mýdla a svíček. V roce 1878 předal podnik svým synům, z nichž nejschopnější byl Jan, který po vyučení v Liberci a ve Vídni založil roku 1883 v Ústí nad Labem velký závod na výrobu mýdla, z něhož vznikly pozdější Severočeské tukové závody.
V březnu 1757 v Rynolticích strávil 3 dny známý vojevůdce Ernst Gideon Laudon (1717-1790), který za sedmileté války velel rakouské armádě a často operoval na severu Čech. Jeho návštěvu připomíná pamětní deska, umístěná na patrovém roubeném domě č.p. 3, stojícím na jižní straně návsi. Podle pověsti právě tady vznikla známá písnička o generálu Laudonovi s bílou čepicí.

Další informace

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2018.