Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Města a obce

Rynoltice

Kostel sv. Barbory s bývalou farou.

Rynoltice leží pod jižními svahy Lužických hor, asi 5 km severovýchodně od Jablonného v Podještědí na hlavní silnici do Liberce. Její součástí jsou dnes také osady JítravaPolesí. První zmínka o rynoltické farnosti pochází z roku 1369, kdy se obec nazývala podle svého lokátora Rinoldi villa. Za husitských válek byla obec vypleněna a ještě roku 1518 je zmiňována jako pustá. Teprve po roce 1550 nový majitel lemberského panství ves znovu osídlil, o čemž svědčí zápis v rynoltické pozemkové knize z roku 1563. Obec byla silně poničena i za třicetileté války.
Zdejší obyvatelé se živili zemědělstvím nebo formanstvím a kolem roku 1800 se tu rozmohlo také pašování. Ve velkém se přes hranice pašoval zejména tabák, doutníky, cukr, káva, koření, příze, bavlněné tkaniny, hedvábí, a dokonce i střelný prach. Po zřízení finanční stráže roku 1843 se lidé přeorientovali na podomní obchod střižním zbožím, ale ještě dlouho potom docházelo v pohraničních lesích k potyčkám s pašeráky.

Na mírném návrší uprostřed obce stojí barokní kostel sv. Barbory, který vznikl v letech 1745-48 přestavbou starší kaple z roku 1669. Obdélná půlkruhově ukončená stavba má na západní straně hranolovou věž, uvnitř je tříramenná dřevěná kruchta a na klenbě lodi je nástropní malba Apoteózy sv. Barbory z 18. století. Okna byla opatřena vitráží, vyrobenou roku 1921 v Hrádku nad Nisou.
Patrový roubený dům čp. 3 s pamětní deskou, připomínající pobyt generála Laudona.

Pozoruhodná byla výzdoba hlavního oltáře a kazatelny z roku 1746. Obraz sv. Barbory vytvořil v letech 1829-34 pražský malíř Josef Quaisser, oltář zdobily také sochy sv. Markéty, sv. Kateřiny a sedících evangelistů, které byly bohužel zničeny. Stejný osud postihl i pískovcovou křtitelnici z roku 1678. Na bočních oltářích Panny Marie Karlovské a sv. Jana Nepomuckého jsou kopie obrazů J. J. Heinsche.
Vedle kostela je pozdně barokní patrová budova bývalé fary z 2. poloviny 18. století a pod svahem stojí čtvercová barokní kaple z roku 1732, s křížovou klenbou a kamenným portálem. U silnice do Janovic je několik pěkných přízemních roubených domů z 1. poloviny 19. století.
V parkově upraveném středu obce stojí zajímavé sousoší z roku 1735. Stejná postava představuje z jedné strany sv. Václava a z druhé sv. Jana Nepomuckého. Na hranolovém podstavci jsou reliéfy s výjevy z legend obou světců.
V údolí západně od obce byl v roce 1879 založen hřbitov, v jehož zadní části stojí pískovcová skála s gotickou kaplí manželů Prokopových z roku 1881. V údolí za hřbitovem je Panenská skála.

Z Rynoltic pochází Jiří Schicht, který roku 1848 zahájil ve sklepě svého domku výrobu mýdla a svíček. V roce 1878 předal podnik svým synům, z nichž nejschopnější byl Jan, který po vyučení v Liberci a ve Vídni založil roku 1883 v Ústí nad Labem velký závod na výrobu mýdla, z něhož vznikly pozdější Severočeské tukové závody.
V březnu 1757 v Rynolticích strávil 3 dny známý vojevůdce Ernst Gideon Laudon (1717-1790), který za sedmileté války velel rakouské armádě a často operoval na severu Čech. Jeho návštěvu připomíná pamětní deska, umístěná na patrovém roubeném domě č.p. 3, stojícím na jižní straně návsi. Podle pověsti právě tady vznikla známá písnička o generálu Laudonovi s bílou čepicí.

Další informace

Heideberg Heideberg Lückendorf Sommerberg Sommerberg vrch Strážný vrch Strážný vrch Petrovice Petrovický vrch Kněžický vrch vrch u Petrovic Kněžice Kněžičky Jablonné v Podještědí Česká Ves Valdov Markvartice Markvart Zdislavina kaple Zdislavina kaple Zdislavina studánka alej ke kapli alej pod Lemberkem alej pod Lemberkem Pivovarský rybník Lemberk zámek Lemberk Dvorský rybník Kunová vrch u Kunové Zpěvná Lvová vrch u Lvové Židovice Hraběcí kopec Panenská skála Panenská skála Rynoltice Hüttichův kopec Havran Havran Černá Louže Polesí Černý vrch Černý vrch Liščí hora Liščí hora Loupežnický vrch Loupežnický vrch Tobiášova borovice Tobiášova borovice Lví buk Lví buk Weissbachtal / údolí Bílého potoka Weissbachtal / údolí Bílého potoka Strassberg Strassberg Fuchskanzel Fuchskanzel Uhusteine Uhusteine Karlsfried Karlsfried Mühlsteinberg Sedlecký Špičák Sedlecký Špičák Česká brána Česká brána Popova skála Popova skála Podkova Podkova Mordová borovice Skalní divadlo Skalní divadlo Rolleberg Pekařův kříž Pekařův kříž Krásný důl studánka v Krásném dolu Vraní skály Vraní skály Pískový vrch Pískový vrch Horní skály Horní skály Hřebeny Hřebeny Horní Sedlo Dolní Sedlo Ovčí kopec Donín Písečný vrch Písečný vrch Chotyně železitý pramen vrch u Chotyně vrch u Dolní Suché Dolní Suchá Ostrý Ostrý Landvašský kříž Landvašský kříž Kozí hřbety Kozí hřbety Vysoká Vysoká Havran Jítravský vrch Raimund Raimund Velký Vápenný Velký Vápenný studánka pod Vápenným Západní jeskyně Západní jeskyně Bílé kameny Jítrava Kostelní vrch Kostelní vrch Nová Starost Janovický les Pískové návrší Medový vrch Kohout Buková Buková Školský vrch Školský vrch Strážný kopec Strážný kopec Táhlý vrch Táhlý vrch Janovice v Podještědí Janovické poustevny Pustá Louka Nebeský kopec Nebeský kopec Stříbrný vrch Stříbrný vrch Havraní návrší Havraní návrší Zdislava

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2018.