Pískové návrší

Jedním z nejvýraznějších kopců Janovického lesa je Pískové návrší (485 m), ležící v jeho severní části asi 500 m východně nad Novou Starostí a 2 km jihovýchodně od Rynoltic. Z jeho hlavního vrcholu vybíhají dva navzájem kolmé zalesněné hřbety, které jsou tvořené pískovcem, a po celé délce jsou proražené puklinami, do nichž v třetihorách proniklo z hloubky čedičové magma a horké železité roztoky.
Asi 750 m dlouhý hlavní hřbet, mířící od vrcholu směrem k severovýchodu, tvoří několik nevýrazných vršků, a na jeho temeni najdeme četné pískovcové skály, které jsou v blízkosti pukliny silně prokřemenělé. Kromě toho jsou často zbarvené železitými roztoky do okrových, rezavých až fialových odstínů. Čedičová výplň pukliny v pozdějších dobách podlehla erozi, takže dnes už tu po ní zůstala většinou jen trochu úrodnější zvětralinová půda. V okolí žíly najdeme také několik starých mělkých jam, v nichž se kdysi železem bohatá jílovitá zvětralina dobývala jako železná ruda.

Na severovýchodním konci hřbetu je Medový vrch (475 m) s několika opuštěnými pískovcovými lomy. V zadní části největšího lomu je odkrytá asi 1-3 m široká čedičová žíla, sestávající z vodorovně uložených sloupků, podle jejichž šestibokých průřezů, připomínajících v lomové stěně včelí plástve, lidé kopec pojmenovali. Zpevněný pískovec se tu lámal jako kvalitní stavební kámen a ještě v roce 1933 se z něj vyráběly kamenné schody a sloupky. Později byl ale lom opuštěn, postupně zarostl lesem, a dnes už v něm po starých lamačích zůstala jenom kamenná bouda.

Severozápadním směrem vybíhá z nejvyššího vrcholu návrší nad Novou Starost asi 500 m dlouhý boční hřbet, na jehož konci je čedičový Janův vrch (462 m). Také na jeho temeni najdeme různě velké pískovcové skalky a kameny, prosycené místy železitými roztoky. Pevnější železité polohy v nich vytváří různě zprohýbané hnědorezavě zbarvené vrstvy, desky, ledvinité útvary, konkrece nebo jiné útvary. Některé kameny jsou protkané koncentrickými železitými vrstvičkami tak hustě, že mohou připomínat slupky cibule.