Kostelní vrch u Jítravy

Kostelní vrch (500 m) označovaný v minulosti také jako Školní vrch, je výrazný zalesněný kužel, vystupující přímo nad kostelem na jihozápadní straně Jítravy. Kopec je tvořen převážně křídovými pískovci, jimiž na několika místech pronikly třetihorní čedičové žíly. V blízkosti žil jsou pískovce často proželeznělé a nízká skalka z křemitého proželeznělého pískovce je i na samotném vrcholu kopce. Jižně od něj je pak nižší vulkanická kupa a k jihozápadu vybíhá další úzký čedičový hřbítek s železitými pískovci. Drobné a místy proželeznělé pískovcové skalky jsou rozeseté i na strmém severovýchodním svahu kopce. Asi 200 m východně od vrcholu je v lese výrazná skupina až 15 m vysokých pískovcových skal, nazývaných Liščí kameny, které se příležitostně využívají k lezení.
Vrchol kopce je zcela zarostlý lesem, ale pěkné výhledy do krajiny jsou možné od dolního okraje lesa, zejména k severu a severozápadu přes Jítravu na protáhlý hřeben Vysoké, dále přes Liščí horu na Hvozd s rozhlednou, špičatý Sokol, Velký Buk a výrazný Jezevčí vrch.