Dolní Sedlo

Dolní Sedlo je nevelká podhorská ves, ležící na severovýchodním svahu hřebene Lužických hor pod Popovou skálou asi 2,5 km jižně od Hrádku nad Nisou, jehož je dnes součástí. V roce 2017 měla 74 domů, v nichž trvale žilo 165 obyvatel.
Původně zde stál jen hospodářský dvůr, patřící žitavskému špitálu, který byl později zrušen, a na jeho rozparcelovaných pozemcích vznikla obec, nazvaná Spittelgrund. Kolem roku 1635 už byla součástí grabštejnského panství a v roce 1786 měla 33 domů. Do roku 1834 se počet domů zvýšil na 55 a žilo v nich 422 obyvatel, kteří se dříve živili zemědělstvím, běžnými řemesly, prací v lese a podomácku provozovanou textilní výrobou, ale od 19. století většinou pracovali v továrnách v Hrádku, LoučnéDoníně.

Domky u silnice v horní části vsi. Vpravo býval obchod a v pozadí je žlutá budova bývalé školy.
Domky u silnice v horní části vsi. Vpravo býval obchod a v pozadí je žlutá budova bývalé školy.

Od správní reformy v roce 1850 byla obec spojena se sousedním Horním Sedlem. Zdejší děti v té době chodily do školy v Chotyni, ale roku 1868 si v Dolním Sedle postavili vlastní školu. Ve vsi byla také kaplička, která dnes již neexistuje. Obec sice patřila do okresu Jablonné, ale silnice do okresního města se začala stavět až v roce 1922. V té době už mělo Dolní a Horní Sedlo dohromady 114 domů a 629 obyvatel.
Po 2. světové válce byla většina německých obyvatel odsunuta a nové osadníky z českého vnitrozemí sem nic netáhlo, takže v roce 1950 tu žilo jen 241 obyvatel. Řada opuštěných domů byla později zbořena a další domy před zánikem zachránila rostoucí obliba chalupářství. Nejznámější zdejší hostinec U Krásné vyhlídky sloužil ještě nějaký čas po 2. světové válce, ale později byl uzavřen.
V roce 1961 byla obec připojena k Hrádku nad Nisou a někdy v té době byla zrušena i zdejší škola. Její budova pak sloužila k různým účelům a nakonec byla přestavěna na obytný dům. Nedaleko od něj stojí u silnice zajímavá kamenná stavba bývalé kovárny s břidlicovou střechou.
V okolí bylo dříve několik šancí z prusko-rakouských válek v 18. století, využitých zřejmě i v letech 1813 a 1866. Většina z nich ale byla později zasypána.

V Dolním Sedle žila početná rodina Schwarzů, z níž pocházel významný drážďanský sochař Franz Joseph Schwarz (1841-1911), jehož náboženské plastiky dodnes zdobí četné kostely a náhrobky. Sochařem byl i jeho o 14 let mladší bratr Adolf Schwarz a nejznámějším z celé rodiny se stal malíř Wenzel Franz Schwarz (1842-1919), který byl vynikajícím portrétistou významných osobností, ale vytvořil také mnoho obrazů s náboženskými a světskými motivy.

Další informace