Skalní divadlo

Skalní divadlo je nevelké údolí, vybíhající z Krásného dolu pod strmý jihovýchodní svah Podkovy. Po obou stranách je lemované pískovcovými skalami, které jsou četnými stržemi a puklinami rozčleněné do skalních věží, bloků a balvanů, stojících za sebou jako kulisy v divadle. Kdysi sem býval pěkný pohled z vyhlídky na svahu Podkovy, ale dnes už je většina skal v údolí zakrytá vzrostlým lesem.

V údolí a jeho okolí je několik nevýznamných horolezeckých věží. Asi 150 m před vstupem do údolí stojí nad cestou z Krásného dolu 15 m vysoká Cukrová homole, na kterou vylezli poprvé v roce 1908 hrádečtí lezci Wolf a Wanitschek, a ve svahu o kousek výše je Žlutá věž. Z jižního okraje Skalního divadla vyčnívá asi uprostřed poměrně výrazná skalní skupina Tuleni, do jejíž západní stěny jsou vyrytá jména K. Richter, E. Görlich a letopočet 1905. Poblíž je menší zaoblená věž Stoupa, v západněji vystupujícím hřebeni skal je Listopadová věž a v úplném závěru údolí stojí lezecká skála Pavéza.