Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Města a obce

Petrovice

Střed obce s kostelem Nejsvětější trojice v pozadí.

Petrovice jsou nevelká podhorská ves, ležící v širokém údolí Kněžického potoka asi 4,5 km severně od Jablonného v Podještědí. Kdy byla založena není známo, ale první zmínka o ní je z roku 1391, kdy patřila k panství Jablonné. Obec vznikla na staré obchodní cestě z Čech do Žitavy, o jejímž dávném používání svědčí i antická mince s obrazem římského císaře Galliena z roku 258, nalezená nedaleko odtud směrem na Kněžice. Poloha obce na této cestě byla také příčinou častých pohrom ve válečných dobách. Za husitských válek byla obec i s okolními vesnicemi zcela vypálena a několikrát byla vydrancována také za sedmileté války v letech 1756-1763. Tuto dobu dříve připomínaly příkopy šancí na Červeném vršku.

Obyvatelé Petrovic se živili hlavně zemědělstvím a prací v lese. Od 17. století se zde rozšířila také domácí výroba příze, plátna a bavlněných tkanin, která ale s rozmachem tovární textilní výroby na Liberecku koncem 19. století postupně zanikla.
Po odsunu německého obyvatelstva v letech 1945-1946 se obec částečně vylidnila a řada domů zůstala opuštěných. Některé z nich byly později zbořeny, jiné byly využity jako rekreační chalupy. Úbytek stálých obyvatel ale pokračoval a 1. ledna 1981 byly proto Petrovice připojeny k Jablonnému v Podještědí.

Zvonička na jižním okraji osady.

Na vyvýšenině v severní části vsi stojí pozdně barokní kostel Nejsvětější Trojice, obklopený hřbitovem. Jednolodní obdélná stavba s dřevěnou věžičkou zvonice byla postavena na místě starší dřevěné kaple v roce 1829 a roku 1884 byla renovována. Vnitřní zařízení pocházelo většinou z 19. století. Na oltáři byla pozoruhodná socha sv. Josefa z 1. poloviny 18. století, rokokové obrazy sv. Vavřince a Panny Marie Karlovské pocházely z doby kolem roku 1758.
Na jižním okraji vsi stojí barokní zvonice z 18. století, kterou tvoří hranolová věžička s cibulovitou střechou a s lucernou, k níž byla později přistavěna nižší otevřená kaplička s křížovou klenbou.
U silnice, vedoucí ke státní hranici, stojí budova bývalé celnice z roku 1784, ve které se 19. srpna 1813 cestou do Jablonného krátce zastavil Napoleon Bonaparte s velitelským doprovodem.
Severozápadně od obce stávala kdysi vápenka, která zpracovávala zdejší vápnité pískovce. Její stopy byly patrné ještě ve 20. letech 20. století.

Další informace

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2018.