Rolleberg u Polesí

Nad jižním okrajem Krásného dolu, necelé 2 km severně od Polesí a 1 km jižně od Popovy skály, je nevýrazný zalesněný vršek (517 m), který se kdysi nazýval Rolleberg. Jeho název byl odvozen od starého označení hornického vrátku "Rolle". Pískovcový vrchol kopce protínají dvě souběžné čedičové žíly, vybíhající ze sousedního Černého vrchu přibližně severovýchodním směrem k Vraním skalám. Zvětráváním těchto žil vznikla železná ruda, která se dobývala v dodnes patrných jámách.

První žíla, procházející přímo přes vrchol, je vytěžená v několika dobývkách, tvořících místy i několik metrů hlubokou strž s bočními stěnami ze silně proželeznělého pískovce. Velikost hald v okolí dobývek na jihozápadní straně vršku naznačuje, že se tu mohlo těžit i podzemním způsobem. Druhá žíla probíhá asi o 100 m severněji a zpevněné pískovce v jejím okolí tvoří poměrně výraznou skalní stěnu, strmě spadající do údolí. Z okrajových skal jsou mezi stromy omezené výhledy přes Krásný důl na PodkovuPopovu skálu. Obě žíly jsou na mnoha místech vytěžené a podle dobývek, dochovaných v nesouvislé linii, je můžeme sledovat až k Vraním skalám.

V sedle na jihozápadní straně Rollebergu je rozcestí, u něhož visí Pekařův kříž, a nad cestou do Krásného dolu je asi o 500 m dále vysoká skalní stěna, na jejímž úpatí vznikla asi 5 m vysoká trojúhelníková skalní brána o rozpětí kolem 8 m.