Zajímavá místa

Buková u Janovic

Zamlžený pohled na Bukovou z Pískového návrší.
Zamlžený pohled na Bukovou z Pískového návrší.

Buková (472 m) je výrazný zalesněný kopec uprostřed Janovického lesa asi 2 km východně od Janovic v Podještědí a 1,5 km západně od Zdislavy. Asi 600 m dlouhý pískovcový hřbet je protažený ve směru od severoseverozápadu k jihojihovýchodu a jeho hlavní severní vrchol tvoří čedičový sopouch, obklopený zpevněným pískovcem, který je na některých místech proželeznělý. Vrcholový ostroh je poměrně úzký a do údolí spadá velmi strmými srázy s několika menšími skalkami. Výhledu odtud brání vzrostlý les, ale ze srázu o kousek níž se otevírá pěkný pohled na Lužické hory. Směrem k jihu se temeno hory pozvolna snižuje, rozšiřuje a jeho svahy jsou stále mírnější. Přes rozšířenou jižní část hřbetu přechází od jihozápadně ležícího vršku (408 m) nevýrazná čedičová žíla, jejíž jílová zvětralina se v minulosti dobývala v četných jamách jako surovina k výrobě železa.

Pískovcové bloky na svahu pod vrcholem.
Pískovcové bloky na svahu pod vrcholem.
Pohled ze srázu pod vrcholem na Lužické hory.
Pohled ze srázu pod vrcholem na Lužické hory.

Na jihozápadní straně kopce je asi 30 m od lesní cesty, vystupující táhlým obloukem od jihu na temeno hřbetu, nevelký Sanderův pomníček. Asi 50 cm vysoký kámen s deskou a křížkem připomíná bývalého hajného Antona Sandera, zemřelého 8. července 1872. Stojí ve vzrostlém lese těsně nad okrajem strmého srázu, spadajícího do údolí Dubnického potoka, a v minulosti od něj zřejmě byl pěkný výhled k západu.

Sanderův pomníček.
Sanderův pomníček.