Černý vrch - Pekařův kříž

Černý vrch (535 m) je nevýrazný čedičový kopec, vystupující nad jihozápadním okrajem Krásného dolu asi 1,5 km severně od Polesí a 700 m východně od Loupežnického vrchu. Po jeho východní straně prochází stará cesta z JablonnéhoPolesí přes Krásný důl do Hrádku nad Nisou. V sedle mezi Černým vrchem a Rollebergem je rozcestí, u něhož visí na jedné z borovic dřevěný Pekařův kříž. Lidově se mu dříve říkalo "Pekařův Pánbůh" a nejspíš jej sem pověsili pekaři, kteří se tu scházeli při cestě za obchodem. Podle pověsti měl ale kříž připomínat hrádeckého pekaře, zavražděného a oloupeného cestou na trh do Jablonného.
Z rozcestí vede po jižním svahu Černého vrchu směrem k Tobiášově borovici vrstevnicová lesní cesta, u níž je asi po 400 m upravená studánka Otakar. V lese pod cestou tu stojí dřevěný přístřešek a vedle něj je pod vzrostlým bukem pramen se stříškou, z něhož vytéká malý potůček. Druhá podobná studánka Oskar je asi 300 m jižně od Pekařova kříže u jedné z bočních cest do Polesí. Obě studánky upravily v roce 2009 Lesy ČR na podnět občanského sdružení Polesí a Černá Louže. Pojmenované jsou krycími jmény dvou vojenských rot pěšího pluku 2, určených v červnu 1938 k obraně zdejších pevnůstek pohraničního opevnění.