Ovčácký vrch - Tetřeví vrch

Ovčácký a Tetřeví vrch jsou čedičové kopce, vyčnívající ze zvlněné pískovcové plošiny mezi Horním PryskemMlýny.

Výraznější Ovčácký vrch (623 m) leží asi 1 km severovýchodně od Horního Prysku a 1,5 km jižně od Mlýnů. Má charakteristický kupovitý tvar se zalesněným vrcholem, vystupujícím nad rozlehlými lučinatými stráněmi na úpatí. Temeno kopce tvoří protáhlý skalnatý hřbítek se suťovými srázy, porostlý bučinou s přimíšenými javory.
Někdy mezi léty 1903 a 1913 postavili členové Horského spolku z Prysku na kopci dřevěný přístřešek, po němž však dnes už nezůstaly téměř žádné stopy.

Z vrcholových skal býval dříve výhled do okolí, kterému dnes brání vzrostlý les. Pěkné výhledy se ale otevírají z luk na úpatí, kterými prochází turistická cesta z Mlýnů do Horního Prysku. Na jižní straně je vidět protáhlý hřbet Polevského vrchuKlučkamiObrázkem, mohutný Šenovský vrch a vpravo za ním Smrčník, na západě vyčnívá Zámecký vrch nad Českou Kamenicí a v popředí vpravo od něj je špičatý Střední vrch. Na severu se za Tetřevím vrchem táhne hřeben s výraznými vrcholy Studence, JavoruSokolu, za nímž vyčnívá Jedlová, a dále směrem k východu je Srní hora, Pěnkavčí vrch, Popelová hora, VelkýMalý BukKlíč.

Asi 500 m severně od Ovčáckého vrchu je nižší Tetřeví vrch (569 m), který se někdy označuje i jako Kohout. Je to poměrně plochý čedičový vrch, jehož temeno tvoří protáhlý skalnatý hřbítek, překrytý z větší části volně nakupenými kameny a sutí. Vrch je porostlý bukovým lesem s javory a je zcela bez výhledu.