Popelová hora

Popelová hora (652 m) je poměrně výrazný čedičový kopec, vystupující z lesů asi 1,5 km východně od Kytlic. Jeho jméno se obvykle odvozuje od dávného pálení popela (Asche), ale podle starších průvodců mělo spíše připomínat, že tady dříve rostly jasany (Esche). Dnes je čedičový vrchol s několika menšími skalkami porostlý bučinou a na pískovcích v nižší části svahů převažovaly lesy smrkové, které na počátku 20. let podlehly kůrovcové kalamitě. Na severním a západním svahu jsou nepravidelně roztroušené pískovcové skalky, skalní bloky a balvany, na nichž občas najdeme vyryté různé znaky a iniciály. Na jednom z bloků je vytesaný letopočet 1614. Kdysi zde údajně existovala stará štola a zasuté šachty, o kterých už dnes ale není nic známo.
Z okraje pozvolna zarůstající paseky na východní straně vrcholové kupy je pěkný výhled na zalesněné kopce od Jedlové přes Pěnkavčí vrch, LužVelký Buk ke Klíči.

Další informace