Smrčník - Rozsocha

Jedna z vyhlídek na skalnatém vrcholku Rozsochy.
Jedna z vyhlídek na skalnatém vrcholku Rozsochy.

Smrčník (586 m) je poměrně plochý, ale rozložitý převážně zalesněný čedičový hřbet asi 1 km západně od Kamenického Šenova. Jeho nejvyšší vrchol se kdysi také nazýval Richterova kupa. Asi 1 km jižně od něj je širokým sedlem oddělené lučinaté návrší, na jehož jihozápadní straně vystupuje rozeklaný skalnatý suk, zvaný Rozsocha (583 m). Tento suk je tvořen olivinickým čedičem s výraznou sloupcovitou odlučností a své okolí převyšuje asi o 20 metrů. Jeho strmé svahy pokrývá listnatý lesík s houštinami, zatímco poměrně rozlehlý skalnatý vrchol je zarostlý řidčeji. Z okrajových skal je pěkný výhled k jihu a západu na přilehlou část Českého středohoří s táhlým hřbetem Kozla, vzdáleným Sedlem a Bukovou horou. Na západní straně je vidět část Českého Švýcarska s Růžovskou horou, vzdálenější Děčínský Sněžník a výrazný Gross Zschirnstein v Německu. Za dobré viditelnosti je viditelná i část hřebene Krušných hor.
Na vrcholové plošině, přístupné stezkou ze severovýchodní strany, je dodnes patrné, že byla uměle upravována. V roce 1890 zde tehdejší majitel z Nového Oldřichova postavil útulek pro návštěvníky s krytou verandou a jeho okolí osázel stromky. Roku 1913 bylo návrší odkoupeno a mělo být využíváno k těžbě silničního štěrku. Tomu se ale podařilo zabránit, takže návrší zůstalo zachováno a čedič se tu lámal jen v malé míře při stavbě místní dráhy z České Lípy do Kamenického Šenova.

V sedle mezi Smrčníkem a Rozsochou jsou rozlehlé louky, kterými prochází žlutě značená cesta z Kamenického Šenova do Nového Oldřichova. Na loukách se místy vyskytují prstnatce, zejména na jihozápadní straně sedla, kde také pramení potok Bystrá.

Vrchol Rozsochy je zarostlý řídkým lesem.
Vrchol Rozsochy je zarostlý řídkým lesem.
Prstnatec májový v sedle mezi Smrčníkem a Rozsochou.
Prstnatec májový v sedle mezi Smrčníkem a Rozsochou.

Další informace