Smrčník - Rozsocha

Smrčník (586 m) je poměrně plochý, ale rozložitý převážně zalesněný čedičový hřbet asi 1 km západně od Kamenického Šenova. Jeho nejvyšší vrchol se kdysi také nazýval Richterova kupa. Asi 1 km jižně od něj je širokým sedlem oddělené lučinaté návrší, na jehož jihozápadní straně vystupuje rozeklaný skalnatý suk, zvaný Rozsocha (583 m). Tento suk je tvořen olivinickým čedičem s výraznou sloupcovitou odlučností a své okolí převyšuje asi o 20 metrů. Jeho strmé svahy pokrývá listnatý lesík s houštinami, zatímco poměrně rozlehlý skalnatý vrchol je zarostlý řidčeji. Z okrajových skal je pěkný výhled k jihu a západu na přilehlou část Českého středohoří s táhlým hřbetem Kozla, vzdáleným Sedlem a Bukovou horou. Na západní straně je vidět část Českého Švýcarska s Růžovskou horou, vzdálenější Děčínský Sněžník a výrazný Gross Zschirnstein v Německu. Za dobré viditelnosti je viditelná i část hřebene Krušných hor.
Na vrcholové plošině, přístupné stezkou ze severovýchodní strany, je dodnes patrné, že byla uměle upravována. V roce 1890 zde tehdejší majitel z Nového Oldřichova postavil útulek pro návštěvníky s krytou verandou a jeho okolí osázel stromky. Roku 1913 bylo návrší odkoupeno a mělo být využíváno k těžbě silničního štěrku. Tomu se ale podařilo zabránit, takže návrší zůstalo zachováno a čedič se tu lámal jen v malé míře při stavbě místní dráhy z České Lípy do Kamenického Šenova.

V sedle mezi Smrčníkem a Rozsochou jsou rozlehlé louky, kterými prochází značená cesta z Kamenického Šenova do Nového Oldřichova. Na loukách se místy vyskytují prstnatce, zejména na jihozápadní straně sedla, kde také pramení potok Bystrá.

Další informace