Malý Buk

Malý Buk (712 m) je výrazná znělcová kupa asi 1,5 km jihovýchodně od Kytlic. Kopec s rozlehlým plochým vrcholem je v horní části porostlý převážně bukovým lesem, zatímco níže na svazích a na úpatí převažují smrčiny. Po severním a západním svahu kopce vede do sedla nad Jedličnou vrstevnicová Kočárová cesta, ze které se místy otevírají pěkné výhledy přes údolí Kamenice s Kytlicemi na zalesněné kopce mezi JedlovouStudencem i na vzdálenější Růžovský vrch.
Na severozápadním úpatí Malého Buku je rozsáhlá mýtina s rekreační osadou Řachvaj. V letech 1873-1911 stála v její blízkosti sklářská huť Augusta, ze které dnes zůstala už jen odpadní halda, překrývající údajně mnohem starší středověkou sklářskou huť z 1. poloviny 15. století. V údolí na západní straně kopce je přímo mezi kytlickými domky chráněné naleziště šafránu.