Velký Buk

Velký Buk (736 m) je výrazný široce kupovitý znělcový vrch, ležící asi 1,5 km jižně od Nové Huti po levé straně hlavní silnice ze Svoru do Rumburka. Kopec je porostlý rozsáhlými lesy, na vrcholu hlavně bučinami s přimísenými duby, javory a jilmy, níže na svazích a na úpatí převažovaly druhotné smrčiny, které kolem roku 2020 z velké části podlehly kůrovcové kalamitě. Na východním svahu je ve výšce okolo 650 m strmější kamenitý sráz, z něhož vyčnívá několik menších skalních ostrohů, ukrytých pod korunami stromů, které znemožňují výhled do okolí. Přilehlé svahy jsou pokryté sutí a někde i většími kamennými bloky. V 18. století se znělcové desky ze zdejších sutí používaly na chodníky i jako stavební kámen.

Na západě vybíhá od Velkého Buku směrem k Popelové hoře nevýrazný hřbítek se dvěma menšími kupovitými vršky. O něco vyšší Bouček (664 m) je ještě na svahu Velkého Buku a asi 300 m západně od něj vyčnívá nižší Zaječí vrch (631 m). Čedičové vrcholky obou kup jsou porostlé bučinou.
V údolí Kamenice je pod Velkým Bukem malebně položený Hraniční rybník, v jehož blízkosti je Valdštejnská skála a o kousek dál jsou v lese ukryté Stříbrné doly.

Další informace