Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Města a obce

Kunratice u České Kamenice

Kunratice leží v rozšířeném údolí Bystřičky asi 2 km severně od České Kamenice při silnici do Dolní Chřibské. K obci patří také osady LipniceStudený, s nimiž má dnes asi 200 obyvatel.

Historie

Pohled na obec ze svahu Kunratického vrchu. Za obcí je Větrný vrch.

Kunratice byly založeny snad již ve 2. polovině 13. století, ale poprvé se uvádí teprve roku 1380 pod jménem Cunradstorf, odvozeným pravděpodobně od jména lokátora Konráda. Obec měla od počátku vlastního rychtáře, který později sídlil v domě č.p.  1, v němž byl také nejstarší hostinec, doložený už v roce 1654. Již roku 1478 byl ve vsi také mlýn.
Obec od počátku náležela k scharfensteinskému panství, jehož sídelní hrad Ostrý stál u Benešova nad Ploučnicí. Majiteli panství byli nejprve Michalovicové, kteří je v roce 1406 prodali Hynkovi Berkovi z Dubé. Od roku 1428 panství patřilo Vartenberkům, v roce 1511 je koupil Mikuláš Trčka z Lípy a o 4 roky později je získali míšeňští Salhausenové. V roce 1535 připadla kamenická část panství jako věno Anně ze Salhausenu, která se provdala za Prokopa Vartenberka, čímž došlo k trvalému oddělení kamenického panství od Scharfensteinu. V roce 1614 získal panství od Vartenberků rod Kinských, v jejichž majetku zůstalo až do správní reformy roku 1850.
Za sedmileté války v roce 1757 došlo v okolí k prudkým bojům mezi rakouským a pruským vojskem, které dodnes připomínají pomníčky ve Studeném a pod Zlatým vrchemLísky.
Střed obce s hostincem v pozadí. V roce 1833 měly Kunratice 84 domů a také školu, založenou někdy kolem roku 1800. Nejvyššího počtu 564 obyvatel dosáhla obec roku 1869. Protože velká část obyvatel pracovala v blízké České Kamenici, zůstaly Kunratice až do 2. světové války zemědělskou vsí, v níž byl vedle 24 selských dvorů jen obilní mlýn a zámečnictví. Ještě v roce 1939 zde žilo 492 obyvatel, ale po válce se jejich počet výrazně snížil. Brzy poté byly Kunratice sloučeny s osadami Lipnice, StudenýLíska a spolu s nimi roku 1981 připojeny k České Kamenici. Od 90. let jsou ale Kunratice opět samostatnou obcí.

Památky a zajímavosti

Patrový roubený dům, zvaný Na kovárně.

V obci se dochovalo několik lidových domů, z nichž je pozoruhodný například patrový roubený dům s podstávkou, zvaný "Na kovárně", nebo další roubený dům, stojící ve východní části obce. V jeho blízkosti je pěkný zděný hostinec s přistavěným sálem. V Kunraticích kdysi bývala také zvonička a několik soch a křížků, z nichž některé se dochovaly dodnes. Křížek u mostku přes potok je na pěkném kamenném podstavci s letopočtem 1875. Po 1. světové válce byl v lese nad obcí zřízen hřbitov, na němž stál také pomník padlým. Po roce 1945 byl ale hřbitov opuštěn a zničen.

Zajímavosti v okolí

Kunratice jsou v blízkosti starobylé České Kamenice, ležící v údolí pod zříceninou hradu na Zámeckém vrchu. Jižně od obce vyčnívá Kunratický vrch, za nímž byl v lesích upraven přírodní park se skalními vyhlídkami Jehla, Ponorka a Žába a s pozůstatky Bratrského oltáře. Při silnici do České Kamenice je osada Pekelský Důl s chráněnou květnatou loukou; k východu vede silnička do malebné osady Líska, ležící pod Zlatým vrchem s pozoruhodným čedičovým lomem. Severně od této silničky je skalnatý Lipnický vrch, z něhož vybíhá k západu nevelký hřbítek přes Rolleberg na Větrný vrch, známý pěkným výhledem na Českosaské Švýcarsko. U silnice do Chřibské leží osady LipniceStudený, nad nimiž se vypíná rozložitý masiv Studence s chráněnou bučinou a železnou rozhlednou na vrcholu. Od severozápadu zasahují k oběma osadám výběžky hlubokého skalnatého Pavlínina údolí, kterým protéká Chřibská Kamenice. Severně od Studence je zalesněná Bukovina, na jejímž severozápadním úpatí leží při silnici do Chřibské bývalá osada Na Potokách se zbytky pozoruhodného vodního náhonu s akvaduktem.

Přehledná mapka okolí Kunratic.

Další informace

Janská Stražiště Stražiště Svinské doly Borovina Borovina Všemily Borek Borek Vlčí rokle Čedičový vrch Jetřichovice Vyhlídka Vyhlídka Falkenštejn Falkenštejn Křížový vrch Rynartice Rusalčina jeskyně Rusalčina jeskyně Pavlínino údolí Mariina skála Vilemínina stěna Tetřevna Suchý vrch Suchý vrch Na valech Na valech Dolní Chřibská Böhmův vrch Böhmův vrch Chřibská Horní Chřibská Louka u Brodských Chřibský vrch Chřibský vrch Lesní Domky Bukovina Bukovina akvadukt Na Potokách Studený Lipnická kaple Lipnice Rolleberg Rolleberg Větrný vrch Větrný vrch Lipnický vrch Lipnický vrch Líska Zlatý vrch Pomník pod Zlatým vrchem Studenec Studenec Pramen pod Studencem Líska Černý vrch Černý vrch Javorek Javorek Široký kopec Široký kopec Křížový buk Luční vodopád Mlýny Francouzské doliny Střední vrch Střední vrch Herdstein Vrch 504 m u Lísky Fredevald Pustý zámek Břidličný vrch Břidličný vrch Riedelova jeskyně Vesnička Dolní Prysk Horní Prysk Stráž Kamenický Šenov Kamenický Šenov Kamenický hrad Zámecký vrch Ptačí vrch Jehla Horní Kamenice Bratrský oltář Kunratický vrch Kunratický vrch Ponorka Ponorka Kunratice Pekelský Důl Pekelský důl Filipov Česká Kamenice Sedlo Sedlo Dolní Kamenice Rabštejnské údolí Rabštejnské údolí Kamenická Nová Víska Veselé Markvartice

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2018.