Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Města a obce

Lipnice

Pohled na osadu od jihu ze svahu Rollebergu.

Lipnice je nevelká osada, ležící na západním úpatí Studence asi 4 km severně od České Kamenice při silnici do Dolní Chřibské. Dnes je spolu se Studeným součástí Kunratic.
Osada byla založena asi kolem poloviny 14. století. Poprvé se uvádí až v roce 1457, ale za nejstarší doklad o její existenci snad můžeme považovat jméno "Peter Limpacher", zmíněné roku 1392 v kamenické městské knize. Původní jméno obce "Limpach" bylo patrně odvozeno od potoka Lindenbach (= Lipový potok). Osada asi zpočátku náležela k České Kamenici, ale od 17. století měla spolu se Studeným vlastní rychtu. Od svého založení patřila k scharfensteinskému panství a po roce 1535 k nově zřízenému panství kamenickému.
V červenci 1757 došlo u osady ke střetnutí pruského a rakouského vojska, které dodnes připomínají pomníčky u Studeného.
Ještě v roce 1713 měla Lipnice jen 9 domů, ale do roku 1833 jejich počet vzrostl na 23 a osada dosáhla nejvyššího počtu 152 obyvatel. Díky své odlehlosti zůstala až do 2. světové války malozemědělskou vsí, v níž jediný větší provoz měl stavitel mlýnů. Z tradičních řemesel se tu až do 30. let 20. století udrželo tkalcovství.
Po 2. světové válce byla Lipnice spolu se Studeným připojena ke Kunraticím.

V osadě dodnes zůstalo několik lidových roubených domů. V zalesněné skalnaté rokli při silnici do Studeného je Bauerova kaple.

Památník padlým v osadě.

Další informace

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2018.