Pekelský důl

Přírodní památka Pekelský důl leží přímo mezi domky na okraji stejnojmenné osady, asi 150 m západně od silnice z České Kamenice do Kunratic. Rezervace leží již na území CHKO Labské pískovce a byla vyhlášena v roce 1997 kvůli ochraně pozoruhodné vlhké louky. Protože tato louka nebyla nikdy hnojena ani rozorána, vyskytuje se na ní velké množství rostlin, citlivých na chemické látky, které na běžných květnatých loukách nenajdeme. Ze známějších druhů zde roste například prstnatec májový, kozlík dvoudomý, kuklík potoční, prvosenka vyšší, suchopýr širolistý, ostřice prosová a další ohrožené druhy. Pozoruhodný je také výskyt vlhkomilných mechorostů, z nichž některé jsou rovněž ohrožené. Pro zachování vzácných rostlin se louka musí pravidelně sekat.