Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Města a obce

Líska

Pohled na horní část osady ze Zlatého vrchu.

Líska je protáhlá rekreační ves, ležící ve strmém údolí Líseckého potoka na jižním a jihovýchodním svahu Studence asi 3,5 km severovýchodně od České Kamenice. Osada vznikla asi v polovině 14. století u staré cesty z České Kamenice do Chřibské, kterou v letech 1820-1822 nahradila nová silnice přes sedlo U Křížového buku. Původně se obec nazývala Haselau, což označovalo lučinu nebo háj s lískovými keři, a od poloviny 17. století se ustálilo jméno Hasel. Nejstarší zmínka v kamenické městské knize pochází z roku 1398.
V roce 1654 měla Líska 37 domů, jejichž obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím a prací v lese. Již v té době zde byl i hostinec a několik sedláků si přivydělávalo formanstvím na horském úseku cesty do Chřibské. Později se rozšířila výroba nití a zušlechťování skla. Ve druhé polovině 19. století zde vzniklo několik textilních provozů a bělidel, díky nimž Líska dosáhla roku 1869 nejvyššího počtu 827 obyvatel. Ještě v roce 1939 měla obec 648 obyvatel, ale po 2. světové válce se značně vylidnila a byla proto připojena ke Kunraticím a později k České Kamenici.

Stará kovárna s roubeným patrem. Patrová roubená usedlost v osadě.

V osadě se dochovala řada starých lidových domů. V horní části osady stojí patrový dům s mansardovou střechou z roku 1832 a pseudogotická budova bývalé školy z roku 1881, o něco níže je patrová, v horní části roubená stará kovárna, datovaná roku 1796 a vedle ní stojí patrová roubená usedlost s letopočtem 1791 nad dveřmi. V dolní části osady stojí socha sv. Jana Nepomuckého.
V roce 1923 byl v osadě postaven pomník padlým z 1. světové války, který byl roku 1930 přenesen na hřbitov, zničený po 2. světové válce.

Patrový poloroubený dům s mansardovou střechou z roku 1832. Socha sv. Jana Nepomuckého u domu č.p. 48 v dolní části vsi.

Zelený kříž na konci vsi u silnice do České Kamenice.

Západně od osady došlo ve dnech 18. - 21. 7. 1757 k bitvě rakouského vojska s částí pruské armády, ustupující po prohrané bitvě u Kolína do Žitavy. Boje připomíná v roce 1906 postavený obeliskový památník padlým obou válčících stran, který stojí východně od osady poblíž odbočky na Zlatý vrch. Tuto bitvu připomínají také dva pomníky u Studeného a kříž v sedle U Křížového buku.
Další tragickou událost připomíná Blumbergův pomník, stojící asi 1 km jižně od osady u staré lesní cesty k Pustému zámku.
Na východní straně vsi je chráněný čedičový Zlatý vrch a severně odtud je na svahu Černého vrchu přírodní rezervace Líska s rozsáhlým porostem chráněné měsíčnice vytrvalé.

V Lísce se narodil Franz Preidl (1810-1889), pozdější textilní velkoprůmyslník, který byl významným mecenášem České Kamenice a v roce 1882 byl povýšen do šlechtického stavu jako "Edler von Hassenbrunn". Pocházel odtud i jeho vnuk a následovník Emanuel Karsch (1838-1911).

Další informace

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2019.