Požehnání obnovené sochy sv. Jana Nepomuckého v Kunraticích u České Kamenice

V sobotu 18. května 2019 byla v centru Kunratic u České Kamenice slavnostně požehnána obnovená socha sv. Jana Nepomuckého. Tato socha je nejstarší dochovanou památkou v Kunraticích. V roce 1719 ji na svém pozemku nechali postavit manželé Elias a Dorothea Eschlerovi.

Na nízkém kamenném soklu, zdobeném reliéfy, znázorňujícími na čelní stěně Pietu nadnášenou andílky a po stranách patrony zřizovatelů - sv. Eliáše a sv. Dorotu - stojí vysoký kamenný sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého. Nápis na zadní stěně soklu v sobě skrývá letopočet postavení 1719.

V roce 2017 se spolek Pod Studencem spolu s vedením obce rozhodli zchátralou památku zachránit. První etapa rekonstrukce v roce 2018 byla hrazena z Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, druhou etapu umožnil nadační příspěvek Ústecké komunitní nadace v rámci 31. OGK v oblasti podpory Moje obec, můj kraj, můj domov z Fondu Renesance pana Martina Hausenblase. Dále se na obnově podílela obec Kunratice, spolek Pod Studencem a finančními dary přispěla i řada soukromých dárců. Renovaci památky provedl Jan Fedorčák z České Lípy.

;Slavnostní setkání proběhlo v sobotu 18. května od 15 hodin za krásného slunečného počasí. Po úvodním projevu paní Jitky Tůmové ze Spolku pod Studencem, ve kterém seznámila přítomné s historií památky a její rekonstrukci, obnovené soše v zastoupení českokamenického děkana P. Karla Jordána Červeného požehnal Mgr. Jan Hedvik. Příjemnou atmosféru dotvořilo pěvecké vystoupení Českokamenického X-teta.

Fotografie z požehnání sochy sv. Jana Nepomuckého:

Další fotografie najdete například na facebookové stránce Kunratice, Studený a Lipnice.

Další informace: