Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Města a obce

Studený

Domky uprostřed osady.
Domky uprostřed osady.

Studený je malá rekreační ves, ležící v údolí Studeného potoka pod svahy Studence a Bukoviny, asi 5 km severně od České Kamenice při silnici do Dolní Chřibské.
Osada byla založena asi kolem poloviny 14. století, když už byly osídleny snáze přístupné nížiny a kolonizace se přesunula do horských oblastí. Poprvé je zmiňována roku 1451 jako Kaldenbach a pojmenována byla podle Studeného potoka, jehož pramen se údajně vyznačoval neobvykle nízkou teplotou. Od svého založení Studený patřil k scharfensteinskému panství a po roce 1535 k nově zřízenému kamenickému panství, jehož součástí zůstal až do správní reformy v roce 1850.

Osada asi původně podléhala rychtě v České Kamenici, ale od 17. století měla spolu s Lipnicí vlastní vesnickou rychtu. V roce 1654 měl Studený 30 domů, z nichž jeden sloužil jako šenk, a roku 1833 bylo v osadě již 78 domů s 428 obyvateli. V té době zde byla už také škola a roku 1828 založená ruční tkalcovna Floriana Hübela, přestěhovaná později do Filipova a roku 1876 přeložená jako tovární provoz do České Kamenice. V roce 1857 dosáhl Studený nejvyššího počtu 554 obyvatel, který se však do roku 1930 snížil na 264.
Pro svou odlehlost si Studený až do 2. světové války zachoval malozemědělský charakter. Významnějšími podniky v osadě byl jen obilní mlýn, pila a výroba kartáčů, z tradičních řemesel se tu udrželo ruční tkalcovství. Po 2. světové válce byl Studený spolu s Lipnicí připojen ke Kunraticím.

Budova bývalé školy s věžičkou na střeše.
Budova bývalé školy s věžičkou na střeše.

V osadě je několik pěkných lidových roubených domů, upravených většinou jako chalupy. Na křižovatce uprostřed osady stojí velký dům s hrázděným patrem, u něhož je dnes již rozpadlý klasicistní podstavec kříže z doby kolem roku 1800. Naproti je malý kamenný pomník padlým v 1. a 2. světové válce, postavený roku 1924. Nedaleko odtud stojí pěkná přízemní budova bývalé školy z roku 1900 s věžičkou na střeše.
Mezi domky v dolní části osady je ve skále vytesaná Johnova kaple z roku 1760, chráněná stříškou a dřevěným plůtkem, s malovaným obrazem Panny Marie Pomocné, obklopeným malbami sv. Antonína a sv. Floriána. Asi 500 m pod osadou je v údolí Studeného potoka starý kamenný kříž z doby kolem roku 1830.

Skalní kaple Panny Marie Pomocné v dolní části osady.
Skalní kaple Panny Marie Pomocné v dolní části osady.
Polírův kříž vedle skalní kaple stával dříve na louce za vsí.
Polírův kříž vedle skalní kaple stával dříve na louce za vsí.
Kamenné pomníky, připomínající prusko-rakouskou bitvu v roce 1757.
Kamenné pomníky, připomínající prusko-rakouskou bitvu v roce 1757.

Za osadou u silnice do Lipnice je upravená studánka a asi o 300 m jižněji stojí dvojice kamenných pomníků, připomínajících prusko-rakouské střetnutí, ke kterému zde došlo ze sedmileté války ve dnech 19. a 20. července 1757. Padlí vojáci obou stran byli tehdy pohřbeni na nedalekém poli, jemuž se až do roku 1945 říkalo podle majitele Čakrtovy hroby (Tschakerts Gräber). V roce 1903 byl u polní cesty vedle hrobů odhalen pomník, přemístěný roku 1912 k silnici do České Kamenice. Dnes zde vedle sebe stojí dva pískovcové pomníky. Pravý z nich je zdobený zkříženými šavlemi, ověnčenými dubem a vavřínem, a nápis na jeho soklu uvádí, že jej 23. srpna 1903 nechal postavit vysloužilý důstojník Eduard Lehmann z Chřibské. Levý pomník má tvar štíhlého komolého jehlanu s nápisem, připomínajícím padlé vojáky obou stran. Po 2. světové válce byly oba pomníky rozvaleny, ale později byly znovu sestaveny a kamenný jehlan byl v roce 1997 nahrazen novou replikou.
Jihozápadně odtud je uprostřed pole malý lesík se zničeným hřbitovem, který sloužil osadám Lipnice a Studený v 1. polovině 20. století.

Ve Studeném se narodil akademický malíř Emil Simchen, který se proslavil různými miniaturami a malbami na skle a slonovině.

Roubený dům u cesty do Pavlínina údolí.
Roubený dům u cesty do Pavlínina údolí.

Další informace

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2019.