Zajímavá místa

Lipnický vrch

Pohled na Lipnický vrch od východu.
Pohled na Lipnický vrch od východu.

Lipnický vrch (549 m) leží asi 3 km severovýchodně od České Kamenice nad silničkou, spojující KunraticeLískou. Tvoří jej čedičová kupa, z jejíhož temene vystupuje k severovýchodu výrazný skalnatý hřbet, spadající dolů nesouvislými strmými stěnami s vyvinutou sloupcovou odlučností. Celý vrch je zalesněný, pouze z nejvyššího vrcholku na severovýchodním okraji skalního hřbetu je omezený výhled na sousední Studenec, JavorekZlatý vrch. Na kopci se často zdržují kamzíci; na okolních loukách se dříve hojně vyskytovaly vstavačovité rostliny a ještě dnes tu můžeme najít například chráněný vstavač mužský.

V červenci 1757 došlo v okolí k nočnímu útoku rakouského vojska na ustupující část pruské armády. Toto střetnutí kdysi připomínala řada pomníčků, z nichž se dodnes dochovaly jen památníky u Studeného, v sedle U Křížového buku a pod Zlatým vrchemLísky.

Vstavač mužský na louce pod Lipnickým vrchem.
Vstavač mužský na louce pod Lipnickým vrchem.

Další informace