Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Zajímavá místa

Na Potokách

Kamenný akvadukt vodního náhonu k bývalé tkalcovně.

Bývalá osada Na Potokách leží v údolí Chřibské Kamenice asi 3 km západně od Chřibské při silnici do Jetřichovic. Osada patřila k Dolní Chřibské a v roce 1930 měla 8 domů, v nichž žilo 34 obyvatel. Dnes zde ale zůstala už jen budova bývalého rekreačního střediska upravená na domov pro seniory, u níž odbočuje silnička přes Studený do České Kamenice, stoupající nad osadou serpentinami, zčásti vytesanými ve skalách.
Ještě donedávna stála v osadě stará tkalcovna Floriana Hübela z roku 1894, která musela zastavit výrobu za hospodářské krize v roce 1929. Po 2. světové válce sloužily její budovy jako rekreační středisko a později jako depozitář Národního muzea. Po roce 1980 zůstaly budovy prázdné, v květnu 1996 zchátralá továrna vyhořela a v roce 2000 byla zbořena.
Unikátní technickou památkou je dochovaný náhon z roku 1888, kterým byla kdysi do továrny přiváděna voda. Začínal u silničního mostu za posledními domky Dolní Chřibské, odkud vede po levé straně údolí dodnes patrný přívodní kanál. Asi po 250 metrech náhon prochází 35 m dlouhým tunelem, vytesaným v pískovcovém skalním výběžku. Jeho horní ústí je dnes zasypané a do skalní stěny u něj je vytesaný velký kříž, připomínající dřevorubce, který se zde roku 1841 nešťastně zřítil ze skály. Za tunelem pokračuje již lépe dochované a zčásti obezděné koryto náhonu na pozoruhodný 25 m dlouhý kamenný akvadukt, překonávající dvěma oblouky starou lesní cestu a tok Chřibské Kamenice. O kus dál náhon opět mizí v tunelu a 140 m dlouhou klenutou podzemní štolou pokračuje až na okraj areálu zbořené továrny, kde končí. Nad tunelem vede stará lesní cesta, z níž je vidět dovnitř několika menšími otvory.

Portál starého tunelu nad bývalou tkalcovnou. Koryto bývalého náhonu na náspu před akvaduktem.

Další informace

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2018.