Zajímavá místa

Na Potokách

Rekreační středisko na křižovatce před úpravou na domov seniorů.
Rekreační středisko na křižovatce před úpravou na domov seniorů.

Bývalá osada Na Potokách, nazývaná dříve "Bachhäuser" (= Potoční domky), leží v údolí Chřibské Kamenice asi 3 km západně od Chřibské při silnici do Jetřichovic. Kdysi patřila ke Studenému a někdy kolem roku 1770 se stala součástí Dolní Chřibské. Původně tu byla jen 1 usedlost a od roku 1784 zde stála panská pila, která 4. prosince 1904 vyhořela a později už nebyla obnovena. V roce 1930 už měla osada 8 domů, v nichž žilo 34 obyvatel. Nejvýznamnější stavbou byla tkalcovna lněného a bavlněného zboží Floriana Hübela, jejíž hlavní budova měla být postavena už v roce 1886, ale nakonec byla dokončena až roku 1894.
Tkalcovna byla v provozu do roku 1915. V létě 1929 v ní sice byla obnovena výroba sametového zboží, ale ta se udržela jen do podzimu. K továrně patřil také hostinec "Kreibitztal" (= Chřibské údolí), stojící u odbočky silnice, vedoucí přes Studený do České Kamenice, který byl ale v roce 1928 uzavřen. V roce 1942 koupil prázdnou tkalcovnu Josef Horn, majitel mlýna na koření v Dolní Chřibské.
Po 2. světové válce se budovy bývalé tkalcovny využívaly jako depozitář pražského Národního muzea, ale po roce 1980 zůstaly prázdné, v květnu 1996 vyhořely a jejich ruiny byly v letech 2000-2001 zbořeny. Hostinec na křižovatce byl zbořen už po roce 1945 a na jeho místě bylo vystavěno rekreační středisko Československých drah, v němž byl roku 2012 zřízen domov pro seniory. Kromě něj dnes v údolí stojí ještě 3 chalupy.

Kamenný akvadukt vodního náhonu k bývalé tkalcovně.
Kamenný akvadukt vodního náhonu k bývalé tkalcovně.

Unikátní technickou památkou je asi 750 metrů dlouhý náhon z roku 1888, kterým se do Hübelovy továrny přiváděla voda. Začínal u silničního mostu za posledními domky Dolní Chřibské, odkud vede po levé straně údolí dodnes patrný přívodní kanál. Asi po 250 metrech náhon prochází 35 m dlouhým tunelem, vytesaným v pískovcovém skalním výběžku. Do skalní stěny u jeho zčásti zasypaného horního ústí je vytesaný velký kříž, připomínající dřevorubce, který se zde roku 1841 nešťastně zřítil ze skály. Za tunelem pokračuje již lépe dochované a zčásti obezděné koryto náhonu na pozoruhodný 25 m dlouhý a asi 2 m široký kamenný akvadukt, překonávající dvěma oblouky starou lesní cestu a tok Chřibské Kamenice. O kus dál náhon opět mizí v tunelu a 140 m dlouhou klenutou podzemní štolou pokračuje až na okraj areálu zbořené továrny, kde končí. Nad tunelem vede stará lesní cesta, z níž je vidět dovnitř několika prosvětlovacími otvory.

Portál starého tunelu nad bývalou tkalcovnou.
Portál starého tunelu nad bývalou tkalcovnou.
Koryto bývalého náhonu na náspu před akvaduktem.
Koryto bývalého náhonu na náspu před akvaduktem.

Osadou procházející silnice z Chřibské do Rynartic byla postavena v letech 1825-1833 a v roce 1868 na ni navázala odbočka přes Studený do České Kamenice. Již dávno předtím tudy ale vedla stará kostelní stezka, po které chodili až do roku 1788 lidé z Rynartic do farního kostela v Chřibské. V okolí této cesty vzniklo několik drobných památek. Přímo u křižovatky naproti domovu seniorů je v nízké skále malý výklenek, v němž býval obrázek sv. Josefa. Vlevo od něj jsou vytesané iniciály JH s letopočtem 1862, ale výklenek zachycuje už stará lesnická mapa z roku 1794.
Asi 500 m odtud u silnice do Chřibské stojí na nízkém pískovcovém podstavci krásný kovaný kříž Rosiny Pohlové z roku 1821, zdobený na plechu malovanými siluetami ukřižovaného Ježíše Krista, Panny Marie, Máří Magdaleny a sv. Jana Evangelisty. Po 2. světové válce kříž zchátral, ale v roce 2002 byl Janem Pokorným z Děčína zrenovován.
U silnice do Rynartic je asi 400 m od křižovatky skála „Bachstein“ (= Potoční kámen), do níž byl kolem roku 1757 vytesaný výklenek s obrazem Vzkříšení Krista, kterému se snad podle tří koulí na stříšce výklenku říkalo „Kugelkapelle“. Po roce 1945 zůstal výklenek prázdný a teprve 9. dubna 2009 do něj byl vsazen nový obraz od Miroslava Hejného z Varnsdorfu. O 700 m dál v místě, kde se Chřibská Kamenice stáčí do Pavlínina údolí, je po levé straně silnice skalní výklenek Weidlichovy kaple, který tu roku 1697 vytesal řezač skla Georg Ferdinand Weidlich. Byl v něm obraz Nejsvětější Trojice, který ale po 2. světové válce zanikl a výklenek pak zůstal dlouho prázdný. Roku 1995 do něj byla vsazena kopie původního obrazu, kterou po třech letech někdo ukradl, ale roku 2003 nechaly Lesy ČR výklenek zrenovovat a Jan Pokorný do něj namaloval nový obrázek.

Výklenek s obrazem Vzkříšení Krista na Potočním kameni.
Výklenek s obrazem Vzkříšení Krista na Potočním kameni.
Obnovený kříž Rosiny Pohlové z roku 1821.
Obnovený kříž Rosiny Pohlové z roku 1821.
Weidlichova kaple u silnice do Rynartic.
Weidlichova kaple u silnice do Rynartic.

Další informace