Suchý vrch

Severovýchodní vrchol kopce, zvaný dříve Andriesenova kupka.
Severovýchodní vrchol kopce, zvaný dříve Andriesenova kupka.

Suchý vrch je výrazný znělcový kopec (641 m), vystupující nad údolím Hamerského potoka asi 1,5 km jižně od Horní Světlé a 1 km severozápadně od Naděje. Jeho svahy jsou porostlé převážně smrkovými lesy s vtroušenou borovicí, jeřábem a břízou, vrcholovou část kopce porůstá bučina s chudým podrostem kapradin a trav. Na svahových sutích se vyvinula také pozoruhodná společenstva mechorostů.

Z plochého temene kopce vyčnívají čtyři skalnaté vrcholky. Na jihozápadní straně je strmé skalisko, z něhož kdysi býval pěkný výhled k západu. Dnes je už ale přerostlé okolními stromy, mezi nimiž jen občas zahlédneme některý z blízkých kopců. Východně odtud vyčnívá další skalnatý vrcholek, kterému se říkalo Knížecí stolec. Také na něm byla dříve upravená vyhlídka, k níž vedla značená cesta z osady Naděje. Zvlášť navečer odtud prý bývaly krásné výhledy k jihu a východu, dnes je však už jakýkoliv výhled znemožněn vzrostlým lesem. Zato z poměrně řídce zarostlého nejvyššího vrcholku, nazývaného původně Heidlstein, je dodnes pěkný výhled přes hluboké údolí Hamerského potoka do okolí na Pěnkavčí vrch, LužHvozd, ale i na vzdálenější Ještědský hřbet a Jizerské hory. Tento vrchol je na severní straně kopce a na svahu pod ním je menší suťové pole. Poslední z vrcholků Suchého vrchu, vyčnívající asi 200 m východně od hlavního vrcholu, je o něco nižší (607 m) a dříve se nazýval Andriesenova kupka. Rozličné znělcové skály jsou také na jihovýchodním okraji vrcholové plošiny a najdeme je i jinde na členitém temeni kopce.

Strmé severní a severovýchodní svahy kopce spadají do hlubokého údolí Hamerského potoka s nevelkou přehradou Naděje, která sloužila jako zdroj vody pro pohon hamru a pily v níže ležící osadě Hamr. Po svahu nad přehradou vede lesní silnička z NadějeMilštejnu a k rozcestí U Jana, v jejímž okolí můžeme zahlédnout četné pevnůstky pohraničního opevnění, vybudované v letech 1937-1938. V balvanité suti na strmém severním svahu kopce se asi 50 metrů pod vrcholem nalézá pozoruhodná Ledová jeskyně, která však není přístupná. Z jihozápadního svahu kopce vybíhá směrem k Trávnickému vrchu úzký hřbítek, na jehož temeni je výrazný skalní masiv se zbytky hradu Milštejna.

Další informace