Čihadlo - Kopřivnice

Lesnaté vrchy Čihadlo a Kopřivnice tvoří asi 1 km dlouhý znělcový hřbet, vybíhající od osady Myslivny na úpatí Luže velkým obloukem západně kolem Horní Světlé nad údolí Hamerského potoka. Asi 1 km jihozápadně od Luže je na hřbetu nevýrazný plochý vrchol Čihadlo (664 m), za nímž hřbet mírně klesá dalších asi 800 metrů na nižší Kopřivnici (638 m), jejíž poslední výběžek se ostře stáčí směrem k východu. Ve zdejších lesích jsou ukryté dva kamenné pomníčky. Asi 200 metrů jižně od vrcholu Čihadla je v hustém smrkovém lese poblíž okraje lesa ukrytý 1 m vysoký kamenný pomníček hajného Václava Kolomazníka, který tu při kácení stromů 22. ledna 1990 utrpěl těžký úraz, na jehož následky 8. května zemřel. Na kraji lesa nedaleko pomníčku je lavička s výhledem přes Horní Světlou na Hvozd, Ještěd, Jezevčí vrch a Ralsko. Asi 250 m jižně od vrcholu Kopřivnice stojí na mírném zalesněném svahu mimo cesty téměř 2 m vysoký pískovcový pomník, připomínající dřevorubce Wenzela Röbische, který zde byl 14. května 1913 zabit padajícím stromem. Památník mu zde postavili kamarádi z dřevorubeckého spolku s přispěním obce Horní Světlé a lesní správy v Nové Huti.

Pomníček hajného Václava Kolomazníka na jižní straně Čihadla.
Pomníček hajného Václava Kolomazníka na jižní straně Čihadla.
Kamenný pomník dřevorubce Wenzela Röbische na svahu Kopřivnice.
Kamenný pomník dřevorubce Wenzela Röbische na svahu Kopřivnice.

Na západní a jižní straně celý hřbet spadá poměrně strmě do údolí Hamerského potoka, zatímco na východě se jen mírně svažuje po loukách k Horní Světlé. Po severozápadním svahu vede lesní silnička z Mysliven k rozcestí U Jana, po jejíž levé straně je kousek pod vrcholem Čihadla dobře patrné milířiště, kterých se v okolních lesích dochovalo více. Jsou to zarovnané kruhové plochy o průměru 5-10 m, na kterých kdysi uhlíři pálili v milířích dřevěné uhlí.
údolí Hamerského potoka na jižní straně Kopřivnice pracovaly ve středověku také sklářské hutě, které se často stěhovaly z místa na místo, aby měly dostatek dřeva. Jedno stanoviště takové hutě z doby kolem roku 1300 bylo nalezeno na jihovýchodním svahu poblíž pramene nevelkého potůčku nad přehradou Naděje.

Jedno ze starých milířišť na západním svahu kopce.
Jedno ze starých milířišť na západním svahu kopce.

Další informace