Neumannův mlýn u Mařeniček

Neumannův mlýn stával na severozápadním okraji Mařeniček po levé straně silničky, vedoucí do NadějeAntonínova Údolí. V roce 1735 jej postavil Josef Pech, podle něhož se také původně nazýval "Pechmühle", ale roku 1897 v něm už působil Josef Neumann. V roce 1927 mlýn zcela vyhořel a později už nebyl obnoven. Dodnes se z něj dochovaly jen nevelké zbytky zdí, ve skále vytesané hospodářské místnosti a 260 m dlouhý náhon, přivádějící sem v minulosti vodu z Hamerského potoka. Náhon začínal u dnes již zaniklého rybníčku nad silnicí z Trávníku do Mařenic, odkud vedl asi 50 m otevřeným korytem k silnici, kterou podcházel a za ní pokračoval ve skále raženou chodbou, vedenou několika zákruty až k bývalému mlýnu. Asi 1 m široký a 1,5 - 2 m vysoký tunel osvětluje několik bočních otvorů, z nichž první je asi 50 m od silnice ve skále s vytesanou nikou a lidovým reliéfem Ukřižování. Přibližně uprostřed odbočuje z tunelu krátký jalový náhon, kterým se voda v případě potřeby přepouštěla zpět do Hamerského potoka. Ve druhé polovině chodby jsou vyraženy ještě dva prosvětlovací otvory a asi 20 m za druhým z nich je vytesáno datum 9. dubna 1843. Tunel končí v prostoru bývalého mlýna.