Světlický vrch

Světlický vrch (512 m) je ploché lučinaté návrší mezi Velkým rybníkemSvětlíkem asi 1 km severně od Horního Podluží. Téměř celé je pokryté pastvinami, na nichž roste jen několik osamělých stromů. V nedávné době zde byl ale vysázen dlouhý remízek a několik skupinek stromků. Na severozápadní straně návrší je mezi vzrostlými stromy ukrytý malý rybníček, obnovený v roce 2011, a asi 250 m severovýchodně od něj je malá čedičová skalka s lavičkou. Také na vrcholu návrší je nevelká Petružálkova skála, na jejíž jižní straně je stromy a křovinami vroubená mělká sníženina, vytvořená zřejmě lámáním čediče.
Vrcholová skála i okolní louky nabízí pěkný výhled přes údolí Lužničky na hřeben Lužických hor, táhnoucí se od Pěnkavčího vrchu přes Tolštejn, Jedlovou, Velkou Tisovou, Malý StožecJavor ke Studenci. Na jihozápadě je za Velkým rybníkem vidět ŽulovecPlešivcem, plochý Široký vrch a dále k severu vyčnívá Vlčí hora s Tanečnicí.
Po jihozápadním úpatí vede podél Velkého rybníka cesta z Horního Podluží do Krásné Lípy, u níž jsou dodnes patrné zbytky několika domů, zbořených po 2. světové válce. Na východní straně návrší stávala osada Světlík se stejnojmenným rybníkem, na jehož břehu stojí pěkný větrný mlýn. K rybníkům vede kolem Světlického vrchu místní naučná stezka z Rybniště.