Široký vrch

Široký vrch (586 m), označovaný někdy také jako Karlova výšina, je táhlý znělcový vrch, ležící asi 1,5 km severozápadně od Rybniště. Na jeho mírných svazích je několik zajímavých míst, přístupných po turistické cestě, procházející po východním úbočí kopce. Z rozcestí na severovýchodním svahu, poblíž znělcové Kočičí skály, vede odbočka na vyhlídku Karlova výšina, která byla upravena již v roce 1885 na skalním ostrohu na západním svahu kopce. Z vyhlídky, obnovené v roce 1997, je pěkný výhled k západu na zvlněnou lesnatou krajinu Českosaského Švýcarska. Asi 400 m jižně od Kočičí skály stojí na dalším rozcestí Farská kaple a poblíž ní upravený Farský pramen. Na svazích mimo značenou cestu jsou roztroušené jednotlivé skalky a suťové kužely. Jednou z nich je znělcová Dračí skála, ukrytá ve vzrostlém lese na jižním úbočí. Další zajímavá skála se jmenuje Hrbolec (516 m), je čedičová a stojí asi 200 m jižně od silnice, vedoucí z Rybniště do Doubice, u lesní cesty do Chřibské. Dnes je již zcela zarostlá lesem, ale dříve svým nápadným tvarem upoutávala pozornost a byla označována jako Strážce Českého Švýcarska. Na vrcholu skály byla v roce 1894 upravena vyhlídka se zábradlím, která však dnes již neexistuje a vrcholek asi 15 m vysoké skály je dostupný pouze lezecky. V roce 1639 údajně tábořili východně od skály Švédové, po nichž tu zůstaly tzv. Švédské šance.
Nedaleko od Hrbolce je přímo na kraji doubické silnice upravená studánka Blažena. U lesních cest na svazích kopce je rozmístěno několik laviček.