Velká Tisová - Malá Tisová

Velká a Malá Tisová jsou dva zcela odlišné kopce, které mají společné snad jen jméno, připomínající, že ve zdejších lesích dříve rostly i tisy, se kterými se dnes již setkáváme jen zcela výjimečně.

Velká Tisová je protáhlý zalesněný znělcový vrch (692 m), ležící asi 2 km západně od železniční stanice Jedlová na jižní straně údolí Chřibské Kamenice. Jeho vrcholovou plošinu pokrývá poměrně rozsáhlý námrazou poničený porost smrku pichlavého, obklopený starým bukovým lesem, který roste i na přilehlých svazích. K západu se ploché temeno kopce svažuje jen zvolna, ale k severu a východu spadá do údolí strmými suťovými srázy. Z jejich horního okraje jsou dílčí výhledy k severu na Chřibskou přehraduMalý Stožec. Z horního okraje velkého suťového pole na východním svahu se otevírá výhled přes široké zalesněné údolí s Jedlovskými rybníky na Jedlovou, Tolštejn, Pěnkavčí vrch, Jelení kameny a další vrcholy Lužických hor.
Po severním úbočí kopce vede značená cesta, kolem níž jsou v lese rozesety betonové pevnůstky (řopíky) pohraničního opevnění, budovaného v letech 1937 - 1938.

Asi 2 km západně od vrcholu Velké Tisové a 1,5 km jihovýchodně od Krásného Pole je strmější a menší čedičový vrch Malá Tisová (595 m). Omezený výhled z jeho řídce zarostlého vrcholku ale není nijak zvlášť zajímavý. Sedlem na západní straně vrchu prochází silnička z Chřibské do Kytlic.

Další informace