Nová zážitková trasa kolem obnovených památek u Studeného

Občanské sdružení pod Studencem připravilo pro návštěvníky Českokamenicka dvě zážitkové okružní trasy, vedoucí kolem obnovených památek a krajinotvorných prvků v okolí Studeného a Jetřichovic.

První okruh, určený hlavně rodinám s dětmi a méně zdatným turistům, je dlouhý asi 5 km. Vede z parkoviště ve Studeném po silnici do Lipnice, odkud sestupuje po svahu bočního údolí ke Studenému potoku a podél něj se vrací do Studeného. Druhý okruh, dlouhý asi 11 km, pokračuje od Studeného potoka romantickým Pavlíniným údolím ke koupališti v Jetřichovicích, odkud se vrací Kamennou cestou po temeni hřbetu na okraj Rynartic a odtud opět dolů ke Studenému potoku a do Studeného.

Trasy obou okruhů a bližší informace o nich najdete na mapce a v letáčku, které si zde můžete stáhnout. Podrobné informace v češtině i v němčině jsou také na informační tabuli přímo na parkovišti ve Studeném a na každé zastávce je navíc umístěna tabulka s historií obnovené památky.

Další informace: