Údolí Studeného potoka

Studený potok protéká asi 3,5 km dlouhým údolím mezi Studencem a Bukovinou. Jeho pramen se nachází pod lučinatým sedlem na východní straně Studence a ve starých průvodcích se o něm uvádí, že se vyznačoval neobvykle chladnou vodu, podle níž byl pojmenován nejen potok, ale i níže ležící osada Studený a hora Studenec. Potůček zpočátku prudce spadá k severu, ale brzy se stáčí k severozápadu až západu a protéká hlubokým zalesněným údolím, které je zvláště na severovýchodní straně pod Bukovinou rozčleněné do několika krátkých a strmých strží, vroubených pískovcovými skalami. Asi po 2 kilometrech potok opouští lesy pod Studencem a protéká rozšířeným údolím s malebnou osadou Studený. Na jejím dolním konci se ale opět zařezává hlouběji do podložních pískovců a vytváří hlubokou skalnatou rokli, která se asi po 0,5 km spojuje s Lipnickým dolem a o 200 m dále ústí do romantického Pavlínina údolí, jímž protéká Chřibská Kamenice.
V místech, kde se rokle spojuje s Pavlíniným údolím, stával u cesty asi 75 cm vysoký kamenný kříž s chybějícím bočním ramenem. Postaven byl na památku Franze Stübela ze Studeného, který tu v roce 1806 náhle zemřel při návratu z jetřichovického kostela. Později byl kříž ale povalen a obrostlý mechem ležel v potoce až do roku 1988, kdy byl opět nalezen a v dubnu následujícího roku nově zasazen na malém pahorku u nedalekého soutoku Studeného a Lipnického potoka. V létě roku 2003 byl kříž znovu shozen do potoka, ale místními lidmi byl opět očištěn a postaven.
Kdysi se tu spojovaly kostelní stezky ze Studeného a Lipnice. Ale zatímco do Studeného vedla pohodlná údolní cesta podél potoka, Lipnická kostelní stezka odtud stoupala po strmém svahu nad levým břehem Lipnického potoka až na náhorní louky u Lipnice. Na strmé stezce je dodnes několik přitesaných kamenných schodů a asi uprostřed výstupu je pod převislou skálou nedávno upravená dřevěná lavička.

Další informace