Lipnický důl - Lipnická kaple

Lipnický důl je asi 3 km dlouhé zalesněné údolí mezi LipnicíStudeným, kterému se dříve říkalo "Tiefen Loch" (= Hluboká rokle). Začíná pod sedlem, spojujícím StudenecLipnickým vrchem, odkud směřuje přibližně severozápadním směrem k Rynarticím. Hluboké úzké údolí se strmými srázy má v dolní části charakter rokle, lemované po stranách pískovcovými skalami. Na konci se spojuje s údolím Studeného potoka, ústícím asi o 200 m dále do Pavlínina údolí, kterým protéká Chřibská Kamenice.
V jednom místě přechází přes Lipnický důl silnice ze Studeného, přibližně sledující trasu starší cesty. Na silnici je několik zatáček, ale původní cesta tudy vedla téměř rovně, jak dokládají dosud patrné úvozy na obou stranách údolí. V romantickém lesním zákoutí stojí u této cesty směrem k Lipnici Lipnická kaple. Nápis na jejím oltáři připomíná, že ji nechal k větší slávě Boží a jeho sedmibolestné matky postavit bývalý rychtář ze Studeného Christof Austen společně se sedlákem Eliasem Schiffnerem z Lipnice na jeho pozemku 14. června 1733. Podle lidové pověsti ji postavili jako díkůvzdání za uzdravení svých dvou dětí za morové nákazy roku 1713. U kapličky se až do roku 1945 scházeli k bohoslužbám obyvatelé LipniceStudeného a na sv. Antonína (13. června) se zde zastavovala procesí, směřující ze Studeného do České Kamenice. V širším okolí bývalo místo známé zejména májovými mariánskými pobožnostmi.

Oltář mariánské kaple je vytesaný do nevelké pískovcové skalky, stojící na okraji srázu nad levým břehem potoka. Před deštěm je chráněn ozdobným dřevěným přístřeškem a ze tří stran je ohrazen nízkým plůtkem. Ve skalním výklenku je reliéf Panny Marie s Ježíškem v náručí, vytvořený podle sošky Českokamenické madony, a po stranách jsou zobrazeni dva snášející se andělé, nesoucí eliptické kartuše s nápisy o zřízení kaple. Pod výklenkem je obláček se dvěma hlavičkami andělů a další nápis, připomínající renovaci, provedenou Johannem Liebischem z Vídně a obcí Lipnice v roce 1894. K dalším opravám zřejmě došlo v roce 1933, kdy se slavilo dvousté výročí vzniku kapličky.
Po roce 1945 upadla krásná památka v zapomnění a postupně chátrala, až z ní zůstala jen holá skalka s omšelým reliéfem. Teprve v létě roku 2002 byla na náklady Lesů ČR opravena. Pískovcový oltář zrestauroval děčínský kameník Jan Pokorný a podle dobových fotografií byla nad oltářem postavena nová dřevěná stříška s plůtkem. Obnovená kaplička byla slavnostně vysvěcena 7. září 2002.

V okolí kaple jsou ještě tři skalní výklenky s obrazy. Do protější skalní stěny je blíže k silnici vytesaná velká obdélná nika s malovaným obrazem Nejsvětější Trojice, v malém výklenku u silnice k Lipnici je obrázek Korunování Panny Marie a na opačné straně silnice za mostem je v klenuté nice s plechovou stříškou obraz Panny Marie s klečící dívkou, připomínající šťastnou záchranu děvčete, které ze skalky spadlo v roce 1850. Všechny tři obrazy byly v 50. a 60. letech 20. století zničeny, ale díky iniciativě spolku Pod Studencem byly v roce 2009 na náklady Lesů ČR Janem Pokorným namalovány nové obrazy, slavnostně posvěcené 5. září téhož roku českokamenickým děkanem Karlem Jordánem Červeným. O rok později získal spolek od Jana Pokorného ještě votivní obrázek patrona StudenéhoLipnice sv. Antonína Paduánského, který byl zavěšen na stromě vedle kapličky.
V zatáčce silnice stoupající do Studeného stojí kamenný sokl s malovaným obrazem sv. Archanděla Michaela, jemuž se říkalo Austenův kříž. Jeho postavení se tradičně kladlo do roku 1805, ale nejspíš byl ještě starší, protože sv. Michael je v tomto prostoru zmiňován už roku 1759. Po 2. světové válce byl obraz zničen a někdy v 70. letech 20. století byl do prázdného kamenného podstavce zasazen malý křížek ze zbořené márnice na hřbitově ve Studeném. V roce 2011 nechaly Lesy ČR sokl opravit a osadit novým obrazem sv. Michaela od Jana Pokorného.

Další informace