Louisenhöhe - Kleine Felsengasse

Pohled z vyhlídky Oybinaussicht přes Scharfenstein na Hvozd.
Pohled z vyhlídky Oybinaussicht přes Scharfenstein na Hvozd.

Louisenhöhe (Luisina výšina, 569 m) je poměrně výrazný pískovcový skalní ostroh asi 1 km východně od Oybinu, tvořící konec 600 m dlouhého skalnatého hřbetu, vybíhajícího z východního okraje vrcholové plošiny Töpferu. Spolu se sousedním Scharfensteinem a výšinou Brandhöhe je součástí asi 2,5 km dlouhého zalesněného hřebene mezi TöpferemHvozdem, oddělujícího malebnou kotlinu s letoviskem Oybin od lučinatých strání kolem Lückendorfu. Po hřebeni vede velmi oblíbená turistická cesta z Oybinu přes Kelchstein, Grosse FelsengasseScharfenstein na Töpfer.

Na jihovýchodním úpatí Louisenhöhe je úzká skalní průrva Kleine Felsengasse (Malá Skalní ulice), vytvořená stejně jako nedaleká Grosse Felsengasse erozí žíly vyvřelé horniny, která při třetihorní vulkanické činnosti vyplnila svislou puklinu v pískovcovém masivu. V blízkosti kontaktu s vyvřelinou došlo ke zpevnění a prokřemenění pískovce, který pozdější erozi odolával lépe, než samotná vyvřelá hornina. Ta zcela zvětrala a dnes po ní zůstala jen asi 100 m dlouhá „skalní ulice“, sevřená z obou stran pískovcovými skalami. Její jihovýchodní stranu tvoří svislá skalní stěna Gnomenwand (Trpasličí stěna).

Jihovýchodní stranu skalní ulice Kleine Felsengasse tvoří pískovcová stěna Gnomenwand.
Jihovýchodní stranu skalní ulice Kleine Felsengasse tvoří pískovcová stěna Gnomenwand.
Kamenné schodiště, vystupující z průrvy Kleine Felsengasse na temeno hřbetu.
Kamenné schodiště, vystupující z průrvy Kleine Felsengasse na temeno hřbetu.

Značená cesta od sedla pod Scharfensteinem prochází celou průrvou a za ní vystupuje po strmém kamenném schodišti vzhůru na temeno hřbetu Louisenhöhe, kde z ní odbočuje k jihozápadu krátká neznačená stezka s několika železnými stupy na skalní plošinu Oybinaussicht (Oybinská vyhlídka). Z ní se otevírá pěkný výhled k západu do oybinského údolí s Jonsbergem, Janskými kamenyLuží v pozadí, dále přes skalnatý vrchol Scharfensteinu na mohutný Hvozd, k jihu na zalesněný hřbet Brandhöhe a východním směrem na Ještědský hřbet, široké údolí Nisy s Hrádkem nad Nisou a vzdálenější Jizerské hory.
Od odbočky k vyhlídce pokračuje značená cesta po plochém temeni hřbetu dále k Töpferu a asi po 400 m prochází nad úzkou skalnatou strží Kleine Eisgasse (Malá ledová ulička), kterou sem z jihovýchodu vystupuje další značená stezka od Zigeunerbergu. U ní je na úpatí hřbetu několik zajímavých pískovcových skal, z nichž nejimpozantnější je přes 20 m vysoká věž Ernst Schulze Stein (Kámen Ernsta Schulzeho), pojmenovaná po zdejším průkopníkovi horolezectví, který ji zdolal jako první v roce 1910. V jejím sousedství je stejně vysoká lezecká stěna „Onkel und Tante“ (= Strýc a teta) se skalním výčnělkem, zvaným „Fausthandschuh“ (= Faustova rukavice).

Skalní útvary Onkel und Tante (vlevo) a Ernst Schulze Stein (vpravo) na východním úpatí hřbetu.
Skalní útvary Onkel und Tante (vlevo) a Ernst Schulze Stein (vpravo) na východním úpatí hřbetu.

Další informace