Kelchsteine - Rosensteine

Skalní útvary Kelchsteine (Kalichy) patří k nejznámějším přírodním památkám Žitavských hor. Najdeme je asi 1 km jižně od Oybinu v mělkém lesním údolíčku po levé straně silnice do Lückendorfu. Mohutné skály jsou tvořené křídovým pískovcem, který je díky vyššímu obsahu oxidhydroxidů železa zbarvený do růžové až sytě červené barvy. Protože je pískovec ve spodní části skal méně pevný, než pod vrcholem, vznikly na skalách působením eroze různě velké převisy. Mohutnější skalní blok se nazývá Strážce Kalicha (Kelchsteinwächter) a vedle něj stojí asi 17 m vysoký Kalich (Kelchstein), jemuž okrouhlý tvar a převislé stěny vtiskly nezaměnitelnou podobu poháru nebo obrovské palice.
Tato pozoruhodná skála se také stala symbolem zdejšího horolezeckého sportu. Lezce lákala odnepaměti. Už roku 1785 na ni vylezli dřevorubci, kteří na jednu z borovic na vrcholku připevnili tabulku se svými jmény. Zřejmě tam ale vylezli po kmeni stromu, který na skálu skáceli. Také horolezci W. Walter, K. Kunath a  B. Vogler z klubu AKV Dresden využili 3. září 1911 k výstupu po severozápadní stěně kmen sousedního stromu a v místech, kde z něj přeskakovali na skálu, vytesali několik dodnes patrných stupňů. První sportovní výstup bez umělých pomůcek podnikli až 26. června 1946 Siegfried Schreiber a Helmut Brückner. Dodnes je Kelchstein nejobtížněji přístupnou lezeckou skálou v Žitavských horách.

Kalich (Kelchstein) je jedním z nejznámějších skalních útvarů v Žitavských horách.
Kalich (Kelchstein) je jedním z nejznámějších skalních útvarů v Žitavských horách.
Jižní stěna skalního útvaru Strážce Kalicha (Kelchsteinwächter).
Jižní stěna skalního útvaru Strážce Kalicha (Kelchsteinwächter).

Ke skalám Kelchsteine vede z Oybinu široká a pohodlná cesta Bürgeralle (Měšťanská alej), která asi 300 m před nimi prochází větší skupinou dorůžova zbarvených pískovcových skal, zvaných Rosensteine (Růžové skály). Nejprve míjí asi 30 m vysokou nápadnou Jubilejní věž (Jubiläumsturm), v jejímž sousedství jsou o 10 m nižší útvary Mravenec (Ameise), Sloní hlava (Elefantenkopf) a na druhé straně cesty 23 m vysoký Lední medvěd (Eisbär). O kousek výš cesta prochází Lesní bránou (Waldtor) mezi 30 m vysokou věží, zvanou Strážce Lesní brány (Waldtorwächter) a masivem Vysoké růžové skály (Hoher Rosenstein), dosahujícím výšky 35 m. V horní části skupiny je ještě 15 m vysoký Růžový pařez (Rosenstumpf), o 10 m vyšší Růžová špička (Rosenspitze) a 30 m vysoký masiv Hlavní růžové skály (Hauptrosenstein). Všechny skály jsou dnes ukryté ve vzrostlém lese, z něhož vyčnívají jen jejich nejvyšší vrcholky.

Jubilejní věž (Jubiläumsturm) ve skalní skupině Rosensteine.
Jubilejní věž (Jubiläumsturm) ve skalní skupině Rosensteine.
Strážce lesní brány (Waldtorwächter) ve skalní skupině Rosensteine.
Strážce lesní brány (Waldtorwächter) ve skalní skupině Rosensteine.