Heideberg - Zigeunerberg

Sluj v nakupených skalních blocích nad cestou Haberkornweg.
Sluj v nakupených skalních blocích nad cestou Haberkornweg.

Heideberg (Vřesový vrch, 550 m) je poměrně široký pískovcový kopec asi 2 km severovýchodně od Lückendorfu, jehož zalesněné temeno dnes neumožňuje prakticky žádný výhled. Údolím po jeho východní straně prochází silnice ze Žitavy do Lückendorfu, kopírující trasu staré zemské stezky Gabler Strasse, k jejíž ochraně byl pod Strassbergem postaven hrad Karlsfried. Celé údolí od hradu až k úpatí Heidebergu bylo tehdy přehrazené asi 300 m dlouhým valem a příkopem, který je dodnes dobře patrný. Po severním svahu kopce vede od staré zemské stezky neznačená lesní cesta Haberkornweg, pojmenovaná po žitavském starostovi Ludwigu Haberkornovi. Na nenápadném starém rozcestí u ní roste velký buk a v jeho blízkosti u skály nad cestou vyvěrá občasný pramen Schwarzes Börnel (= Černý pramínek). Asi 200 m západně od něj se v lese dochovaly pozůstatky po staré těžbě mlýnských kamenů, jejichž kvalita ale nedosahovala proslulosti mlýnských kamenů z lomů Mühlsteinbrüche u Jonsdorfu.

Skalka s letopočty na styku žitavských, oybinských a lückendorfských pozemků.
Skalka s letopočty na styku žitavských, oybinských a lückendorfských pozemků.

Asi 1 km severozápadně od Heidebergu je menší zalesněný Zigeunerberg (Cikánský vrch, 512 m), který sem vybíhá z východněji ležícího skalnatého masivu Töpferu. Jeho vrchol tvoří mírně protáhlý zalesněný hřbítek, v jehož severozápadní části je větší pískovcový skalní masiv. Na jihovýchodním konci hřbítku se stýkají hranice žitavských, oybinských a lückendorfských pozemků, což dodnes připomíná malá skalka s vytesanými písmeny a letopočty 1667, 1695, 1775, 1799 a 1831. Koncem 20. století byla bohužel poničena novodobými rytinami.
U křižovatky lesních cest mezi Heidebergem a Zigeunerbergem stojí dřevěný turistický přístřešek „Binis hüttl“.