Slavnostní vysvěcení obnovených sakrálních památek ve Studeném a okolí

V sobotu 5. září 2009 proběhlo ve Studeném slavnostní setkání původního a současného obyvatelstva obce, uspořádané při příležitosti požehnání obnovených sakrálních památek v osadě a v Hluboké rokli mezi Studeným a Lipnicí.

Setkání začalo v 5 hodin u Stelzigova kříže ve Studeném, kde všechny přítomné přivítala paní Jitka Tůmová z Občanského sdružení Studený a Lipnice společně se starostkou obce Kunratice paní Květou Božíkovou. Paní Tůmová poté poděkovala sponzorům obnovy památek - Purkyňově nadaci a nadaci VIA, a za původní německé rodáky z obce promluvil pan R. Heinrich. Závěr první části slavnosti patřil pobožnosti, při níž obnovený Stelzigův kříž posvětil děkan P. Karel Jordan Červený z kostela sv. Jakuba Většího v České Kamenici. Program zpestřilo hudební vystoupení děvčat ze Sdružení Tadeáše Haenkeho z Chřibské.

Po požehnání Stelzigova kříže a krátkém občerstvení se účastníci slavnosti přesunuli do Hluboké rokle mezi Studeným a Lipnicí, kde proběhla od 17 hodin druhá část slavnosti. U lesní kaple Panny Marie Kamenické celebroval českokamenický děkan P. Karel Jordan Červený krátkou pobožnost a požehnal nové deskové obrazy od Jana Pokorného z Děčína, umístěné v nejbližším okolí kaple: obraz Nejsvětější Trojice, obraz Korunování Panny Marie a votivní obraz Panny Marie Pomocné s klečící dívkou. Také zde se o hudební doprovod postarala děvčata ze Sdružení Tadeáše Haenkeho a za hlavního sponzora obnovy tohoto sakrálního místa - státní podnik Lesy ČR - promluvili ing. Pavel Bik a ing. Tomáš Sedláček.

Požehnání Stelzigova kříže ve Studeném

Pobožnost u Mariánské kaple a požehnání obrazů v Hluboké rokli

Další informace: