Informace a aktuality

Slavnostní vysvěcení obnovených sakrálních památek ve Studeném a okolí

      V sobotu 5. září 2009 proběhlo ve Studeném slavnostní setkání původního a současného obyvatelstva obce, uspořádané při příležitosti požehnání obnovených sakrálních památek v osadě a v Hluboké rokli mezi Studeným a Lipnicí.
      Setkání začalo v 5 hodin u Stelzigova kříže ve Studeném, kde všechny přítomné přivítala paní Jitka Tůmová z Občanského sdružení Studený a Lipnice společně se starostkou obce Kunratice paní Květou Božíkovou. Paní Tůmová poté poděkovala sponzorům obnovy památek - Purkyňově nadaci a nadaci VIA, a za původní německé rodáky z obce promluvil pan R. Heinrich. Závěr první části slavnosti patřil pobožnosti, při níž obnovený Stelzigův kříž posvětil děkan P. Karel Jordan Červený z kostela sv. Jakuba Většího v České Kamenici. Program zpestřilo hudební vystoupení děvčat ze Sdružení Tadeáše Haenkeho z Chřibské.
      Po požehnání Stelzigova kříže a krátkém občerstvení se účastníci slavnosti přesunuli do Hluboké rokle mezi Studeným a Lipnicí, kde proběhla od 17 hodin druhá část slavnosti. U lesní kaple Panny Marie Kamenické celebroval českokamenický děkan P. Karel Jordan Červený krátkou pobožnost a požehnal nové deskové obrazy od Jana Pokorného z Děčína, umístěné v nejbližším okolí kaple: obraz Nejsvětější Trojice, obraz Korunování Panny Marie a votivní obraz Panny Marie Pomocné s klečící dívkou. Také zde se o hudební doprovod postarala děvčata ze Sdružení Tadeáše Haenkeho a za hlavního sponzora obnovy tohoto sakrálního místa - státní podnik Lesy ČR - promluvili ing. Pavel Bik a ing. Tomáš Sedláček.

Požehnání Stelzigova kříže ve Studeném

Obnovený Stelzigův kříž. Setkání obyvatel u Stelzigova kříže. Hudební vystoupení děvčat ze Sdružení Tadeáše Haenkeho z Chřibské. Přivítání účastníků setkání. Poděkování sponzorům. Za německé rodáky promluvil pan R. Heinrich. Pobožnost u Stelzigova kříže. Pobožnost u Stelzigova kříže.

Pobožnost u Mariánské kaple a požehnání obrazů v Hluboké rokli

Setkání u Mariánské kaple v Hluboké rokli. Pobožnost u Mariánské kaple. Pobožnost u Mariánské kaple. Požehnání obnovených obrazů. Vystoupení ing. Pavla Bika ze státního podniku Lesy ČR. Vystoupení ing. Tomáše Sedláčka ze státního podniku Lesy ČR.
Obnovený obraz Nejsvětější Trojice. Obnovený obraz Korunování Panny Marie. Obnovený votivní obraz Panny Marie Pomocné a klečící dívky.

Další informace: