Setkání u Lipnické kaple

V sobotu 7. září 2013 od 14 hodin uspořádalo Občanské sdružení pod Studencem setkání u Lipnické kaple, jehož účastníci si připomněli 280. výročí slavnostního vysvěcení kapličky. V krásném slunečném odpoledni se v Hluboké rokli u silnice mezi Studeným a Lipnicí sešlo přes 30 lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Mariánskou pobožnost u kapličky sloužil českokamenický děkan Karel Jordán Červený, který také připoměl historii kapličky od jejího vzniku až po dnešek. Prožitek ze setkání umocnila píseň Ave Maria, kterou do lesního ticha zazpívala Helena Krausová. Na závěr bylo pro účastníky setkání připravené malé občerstvení.

Další informace: