Kobyla - Vinný sklep

Kobyla je znělcový vrch (627 m) vystupující nad údolím Rousínovského potoka asi 2 km jihovýchodně od Nové Huti. Jeho plochý vrchol je porostlý bukovým lesem, znemožňujícím výhledy do okolí. Na severozápadě je kopec nízkým hřbítkem spojen se sousedním vrchem Bouřným a v sedle mezi oběma vrchy stojí u silničky do Horní Světlé vzrostlý buk, který byl koncem 20. století označen jako Kaufmannův buk.

Ve středověku vedla přes vrchol Kobyly stará Pražská cesta, směřující od Milštejna přes Novou HuťTolštejnu a dále do Lužice. Údajně tu u ní stávala pozorovatelna hradu Milštejna, nazývaná "Hengst", podle níž měl kopec dostat své staré jméno Hengstberg. Tato pozorovatelna je ale někdy umisťována také na jižněji ležící Rousínovský hrádek. Jiní autoři uvádějí, že vrch byl pojmenován podle hřebčína, který kdysi na návrší existoval (Hengst = hřebec). Dávné osídlení kopce údajně potvrzovaly nálezy kachlů, zdobených starobylými figurami, a také malá políčka, která měla být na východní straně kopce zřetelná ještě kolem roku 1800. Současné české jméno kopce pravděpodobně vzniklo nesprávným překladem staršího německého názvu.

Obrázek sv. Jiří na jihozápadním svahu kopce.
Obrázek sv. Jiří na jihozápadním svahu kopce.

V lese na jihovýchodním svahu kopce jsou místy roztroušené různě velké pískovcové a křemencové skály. V jedné z nich, ležící přímo u cesty asi 400 m pod vrcholem, vznikla nevelká jeskyně Vinný sklep. Spíše než o jeskyni jde jen o nízký převis s pěkně modelovanými členitými stěnami, jehož vnější portál je asi 6 m široký a v nejvyšším místě 2 m vysoký. Směrem dovnitř se ale prostor rychle zmenšuje a asi po 3 metrech přechází do nízké plazivky, která pokračuje ještě asi 7 m do hloubky skalního masivu. V zimě se na vnitřních stěnách vytváří ledové povlaky a rampouchy. Podle ledových útvarů připomínajících lahve byla jeskyňka také pojmenována.
Po jihozápadním svahu Kobyly prochází lesní silnička z Rousínova na Novou Huť, z níž vede odbočka do sedla pod Bouřným. Asi 200 m před odbočkou je na jednom z mohutných buků obrázek sv. Jiří, osazený zde pro potěchu poutníků 25. dubna 2009 a posvěcený v předvečer sv. Jiří 23.4.2010. V roce 2016 byl obrázek obnoven. Směrem k Rousínovu, asi 350 m jihovýchodně odtud, je pod serpentinami silničky přímo na jejím okraji upravený poměrně vydatný Čerstvý pramen.

Další informace