Pařez u Rousínova

Pařez (536 m) tvoří asi 1 km dlouhý zalesněný hřbet, vybíhající z úpatí Kobyly přibližně jihozápadním směrem k Rousínovu. Na jeho konci se temeno hřbetu rozšiřuje a tvoří nevelkou plošinu se dvěma nevýraznými vrcholky, z nichž hlavní západní je čedičový, zatímco o 3 metry nižší východní vrcholek je znělcový. Na severozápadní straně hřbetu je rozeseto několik různě velkých skal, tvořených prokřemenělým pískovcem, který se zde v minulosti zřejmě také lámal. V nejvýraznějším skalisku vznikl malý převis a několik drobných dutin. Podél západního úpatí hřbetu protéká od Nové Hutě ke Cvikovu Rousínovský potok, na němž je pod vrcholem Pařezu vybudovaný malý kamenný jez. U něj odbočuje náhon, který přiváděl vodu do dnes již neexistující brusírny skla "Rotmühle" na severním konci Rousínova. Z větší části dochované koryto náhonu je vyzděné z pískovcových kvádrů a shora zakryté znělcovými deskami, ale asi po 100 metrech je přerušené a je-li v náhonu více vody, vzniká zde pěkný Rousínovský vodopád.

Na jižní straně vybíhá z Pařezu asi 700 m dlouhý úzký skalnatý hřbítek, vklíněný mezi údolí Rousínovského a Kohoutího potoka, jehož nejvyšší vrcholek se nazývá Milíř (458 m). Tvoří jej zpevněný pískovec, který se podobně jako na Dutém kameni místy rozpadá na drobné, víceméně pravidelné čtyř až šestiboké sloupečky. Skálu se sloupky dnes sice na povrchu neuvidíme, ale při troše štěstí můžeme volně ležící sloupky najít na turistické cestě, přecházející přes hřbítek z RousínovaMilštejnu.
Zpevnění pískovce patrně způsobila čedičová žíla, která dnes nikde nevystupuje na povrch, ale její průběh naznačuje několik skal s rovnoběžnými svislými stěnami, stojících po obou stranách cesty jižně od vrcholku Milíře. Z odlesněné části hřbetu vyčnívá také několik izolovaných skalních bloků, od nichž se nabízí zajímavé pohledy na Rousínov a lesy směrem k Velkému Buku. Na severovýchodní straně Milíře je kousek pod vrcholem malá pískovcová skalka s vytesaným křížem a letopočtem 1882.
Z dolního konce Rousínova vede po východním úpatí Pařezu a Milíře lesní silnička přes sedlo pod Kobylou na Novou Huť. Na začátku serpentin pod sedlem je u ní poměrně vydatný Čerstvý pramen. Studánka je v příkopu na levém okraji silničky a v roce 2016 byla nově obezděna a zastřešena.