Města a obce

Horní Kamenice

Domky u břehu říčky Kamenice.
Domky u břehu říčky Kamenice.

Horní Kamenice plynule navazuje na východní okraj České Kamenice. Vznikla z okrajové částí původní vsi Kamenice, jejíž střední část byla ve 2. polovině 13. století povýšena na město. Horní Kamenice se poprvé výslovně uvádí až v roce 1416, ale pravděpodobně se k ní vztahuje již zmínka "oben in dem Dorfe" (= nahoře ve vsi), uvedená roku 1393 v kamenické městské knize. Osada zpočátku patřila k městu a v roce 1648 byla přičleněna k vesnické rychtě v Dolní Kamenici. V té době měla jen 17 domů a výrazněji se rozrostla teprve ve 2. polovině 18. století. V roce 1849 se Horní Kamenice stala samostatnou obcí, k níž byla navíc připojena místní část Fabeldörfel a osada Vesnička, která však byla v roce 1899 přičleněna k Dolnímu Prysku.
Jako Fabeldörfel se označovala skupina domů, která vznikla kolem roku 1840 u hlavní silnice do Nového Boru na rozhraní Horní Kamenice a Kamenického Šenova. Pojmenována byla podle blízkého návrší a její část, ležící na katastru Kamenického Šenova se později lidově nazývala Nový Svět nebo Nová Amerika.

Patrový dům č.p. 5 s mansardovou střechou, stojící u silnice do Chřibské.
Patrový dům č.p. 5 s mansardovou střechou, stojící u silnice do Chřibské.

V Horní Kamenici bylo dříve hodně rozšířené povoznictví a řada obyvatel se také živila předením, tkaním látek nebo sklářstvím. V roce 1875 zde bylo 41 kuličů, rytců a brusičů skla. První brusírnu skla založil již v roce 1544 Karel Kittel. Byla v tzv. Horním mlýně, kde v letech 1856-1857 pobýval pozdější hudební skladatel Antonín Dvořák. V roce 1870 byl mlýn zrušen a Franz Preidl na jeho místě postavil svou čtvrtou přádelnu bavlny v kamenické oblasti. První přádelny v obci ale vznikly už před rokem 1833 a roku 1835 k nim přibyla i papírna, jejíž pozdější majitel Robert Fuchs (1854-1925) byl v roce 1915 povýšen do šlechtického stavu s přídomkem "von Robettin".
S rozvojem průmyslu se Horní Kamenice postupně zvětšovala a roku 1910 dosáhla 1197 obyvatel. V roce 1943 byla připojena k České Kamenici, jejíž součástí je dodnes.

Na jižním okraji osady je v těsné blízkosti železniční trati zajímavá pískovcová skála Hrnčíř, vedle níž stojí výklenková kaplička.

Ze skály vytesaná kaplička na jižním okraji osady.
Ze skály vytesaná kaplička na jižním okraji osady.

Další informace